Loganiaceae / kulčibovité

Media

☿ * K(4-5) [C(4-5) A4-5] G(2)

Morfologické znaky čeledi

Tropické a subtropické dřeviny s jednoduchými, protistojnými či přeslenitými listy. Stavba květu viz vzorec. Plodem jsou bobule nebo peckovice.

Fytochemické znaky čeledi

Typická alkaloidní čeleď s převahou indolových, dále jsou zastoupeny monoterpenové iridoidy (loganin) a sekoiridoidy (sekologanin).

 • Strychnos / kulčiba
  Rod má až 200 druhů vyskytujících se na obou polokoulích, z nichž asi 150 rostoucích jako stromy v Asii a ostatní jako liány v Jižní Americe.
 • Strychnos nux-vomica / Kulčiba dávivá
  Až 15 m vysoký strom pěstovaný v západní Africe, původní v Indii, na Cejlonu a v Malajsii. V bobulích jsou zploštělá okrouhlá, jemně plstnatá semena s obsahem indolových alkaloidů strychninu a brucinu.
  Fytofarmakologie
  Droga byla používána v medicíně pro silně dráždivý účinek strychninu na spinální míchu. Vnitřně byl užíván jako stimulans. Při zevním použití jako analgetikum. Brucin je využíván jako standard hořkosti.
  Fytotoxikologie
  Strychnin je prudký neurotoxin - křečový jed. Toxická dávka pro dospělého je uváděna 0,2 mg/kg.
 • Strychnos toxifera / kulčiba jedovatá
  Jihoamerická liána tvořící ve své kůře šípový jed kurare (alkaloid tubokurarin); pravděpodobně neobsahuje strychnin ani brucin. Tubokurarin byl používán jako myorelaxans.
loga
Zavřít