Apocynaceae / toješťovité

Media

☿ * K(5) [C(5) A5] G(2)

Morfologické znaky čeledi

Vytrvalé byliny, polokeře, malé keře, v tropech převážně liány, keře nebo stromy. Výskyt v subtropech a tropech je převažující. V pletivech se vyskytují nečlánkované mléčnice, svazky cévní bikolaterální. Stavba květů viz vzorec. Plodem je měchýřek, tobolka, bobule nebo peckovice. V čeledi se vyskytují kardioaktivní glykosidy, indolové alkaloidy, sekoiridoidní a iridoidní monoterpeny a také kaučuky (polyterpeny) rozptýlené v latexu.

 • Cantharanthus roseus (Vinca rosea) / Katarant růžový
  Vždyzelený polokeř původně z Madagaskaru, dnes i jinde v subtropech a tropech světa. Je pěstován jako zdroj velmi významných dimerních indolových alkaloidů – vinblastinu a vinkristinu.
  Fytofarmakologie
  Alkaloidy působí jako antimitotika (vřeténkové jedy), brání dělení buněk. Vinkristin vmezeřením (interkalací) do DNA má také mutagenní efekt. Používájí se jako antineoplastika používaná při terapii leukemie.
 • Vinca minor / Barvínek menší (brčál)
  Je jedinný volně rostoucí zástupce čeledi u nás, často jako důsledek zplanění. Plazivá vytrvalá bylina, při bázi dřevnatějící. Má kožovité vytrvalé protistojné elipsovité listy a modré květy. Plodem jsou měchýřky. Nať obsahuje indolové alkaloidy (vinkamin), které se izolují.
  Fytotoxikologie
  Vinkamin zvyšuje mozkové prokrvení a utilizaci kyslíku, negativně působí na kardiovaskulární systém. Evropská medicína jej považuje za jedovatou rostlinu.
 • Rauwolfia serpentina / zmijovice hadová
  Indický a Indomalajský keř s kožovitými vždyzelenými listy, bělorůžovými vonnými květy a plodem peckovicí. Kořeny obsahují indolové alkaloidy (reserpin).
  Podléhá ustanovení CITES.
  Fytofarmakologie
  Reserpin snižuje skladovací kapacitu katecholaminových  váčků v synaptických štěrbinách noradrenergních neuronů. Následek je snížení obsahu neurotransmitéru jak v periferních tkáních tak v CNS. Výsledkem je snížení krevního tlaku a sedativní efekt. Droga (reserpin) se doporučuje při hypertenzi, nervozitě a nespavosti. Pro řadu nežádoucích účinků je její užití značně omezováno.
 • Rauwolfia vomitoria / z. dávivá, rostoucí v tropické Africe.
 • Rauwolfia tetraphylla / z. čtyřlistá, původem z tropické Jižní Ameriky.
  Oba druhy spolu s dalšími slouží též k izolaci alkaloidů.
 • Strophanthus / krutikvět
  Legendární africká jedovatá rostlina rostoucí v několika desítkách druhů napříč tropickou částí světadílu. Je tradičně používaná jako šípový jed. Do medicíny jako kardiotonikum byla zavedena v roce 1886. Základní účinnou složkou jsou kardenolidy. Botanicky je zajímavá nápadnými květy a zvláštními plody.
 • Strophanthus gratus / krutikvět cenný
  Stromovitá liana západní Afriky (až 25 m dlouhá) s průměrem lodyhy do 10 cm nebo také 2-3m keř. Obsahuje průzračný nebo bílý latex. Má křižmostojné elipsovité listy, bělorůžové květy s tmavě purpurovou trubkou. Plodem jsou dvojité měchýřky podobné tenkým okurkám až 40 cm dlouhé) v nich jsou zploštělá semena podobné zrnům ovsa, mají charakteristickou pérovitou osinu.
  Semena jsou významnou farmaceutickou surovinou, z které se izolují kardioaktivní glykosidy, především – g-strofantin (ouabain).
  Fytofarmakologie
  Srdeční glykosidy inhibují velmi důležitou iontovou pumpu (Na+, K+ -ATPasu), ovlivňují tím hladinu vápníku v buňkách myokardu a následně kontraktibilitu srdečního svalu. Aplikují se při srdeční nedostatečnosti, hypertenzi a arterioskleróze. Glykozidy jsou vysoce toxické.
 • Strophanthus kombe / krutikvět kombi - vyskytující se v tropické východní Africe
 • Strophanthus hispidus / krutikvět drsný - rostoucí na západním pobřeží Afriky.
  Oba druhy slouží též k izolaci kardenolidů (převážně k-strofantosidu).
 • Acokanthera schimperi / Akokanthera Schimperova
  Vždyzelený strom nebo keř rostoucí ve východních a jihovýchodních pobřežních státech Afriky. Rostlina byla zdrojem šípového jedu, součástí tradiční medicíny i prostředkem etnomedicíny. Dnes se ze dřeva získává kardioaktivní glykosid ouabain.
 • Nerium oleander / oleandr bobkovnice
  Oleandr bobkovnice v přirozeném prostředí
  Kvetoucí keř s kožovitými listy
  Keř nebo malý stromek s kopinatými kožovitými listy často po 3 v přeslenu a s červenými až bílými květy. Domácí ve Středozemí, u nás v domácnostech nebo nejteplejších oblastech republiky.
  Rostlina obsahuje kardioaktivní glykosidy (oleandrin aj.). Celá rostlina je jedovatá. Její využití v terapii je již zastaralé.
loga
Zavřít