Rejstříky

Rejstřík český zahrnuje abecedně seřazené rodové názvy rostlin tak, jak jsou užívány v českém odborném textu (Květena ČR, 1 - 8, Academia 1989-2010 nebo Jahodář: Farmakobotanika, 3. Vyd., Karolinum 2011). Mnohé z rodů se dělí na řadu farmaceuticky významných druhů. Jejich charakteristiky student vyhledává na rodových stránkách..

Rejstřík latinský je sestaven podle stejného pravidla. Několik rodů má v závorce uvedeno i nejběžnější synonymum používané ve farmaceutické praxi.

loga
Zavřít