Gentianaceae / hořcovité

Media

☿ * K(5) [C(5) A5] G(2)

Morfologické znaky čeledi

Jednoleté nebo vytrvalé byliny klimaxových smrčin subalpinského pásu, v tropech i keře, liány a stromy, rostliny obvykle mykorrhiziální. Listy vstřícné, jednoduché, celistvé a celokrajné. Stavba květů podle vzorce. Plodem je tobolka.

Významnými metabolity jsou iridoidy a sekoiridoidy a jejich dusíkaté analogy – gentianin.

 • Gentiana / hořec
  Hořce jsou vytrvalé byliny charakteristické zkráceným ztlustlým, obvykle vícehlavým oddenkem, který je farmaceutickou surovinou. Rod se vyskytuje ve 120 druzích po celém světě, hlavně v Číně a Himáláji. V mnohých státech je chráněný (včetně ČR). Využití drogy (stomachikum, složka bylinných likérů) je dáno výraznou hořkou chutí iridoidních a sekoiridoidních glykosidů (gentiopikrosid).
 • Gentiana lutea / hořec žlutý
  Hořec žlutý
  Hořec tolitovitý
  Statná bylina s mohutným vícehlavým oddenkem. Květenství nahloučené vrcholové a úžlabní, koruna květu sytě žlutá. Druh u nás nepůvodní. V minulém století u nás vysazován pro farmaceutické a likérnické potřeby. Je zdrojem farmaceutické drogy.
  Podléhá ustanovení CITES.
 • Gentiana pannonica (syn. G. purpurea) / hořec šumavský (h. panonský)
  Vytrvalá bylina tvořící hlávkovité květenství. Koruna květů je špinavě nachová a temně nachově tečkovaná, při bázi světlejší. U nás druh chráněný, stupeň ohrožení – C2. Obsahové látky a případné využití jako předchozí.
 • Gentiana punctata / hořec tečkovaný
  Vytrvalá bylina tvořící hlávkovité květenství. Koruna bledě žlutá a temně fialově tečkovaná. Chráněný druh, stupeň ohrožení v ČR – C1. Kořen je využitelný jako druh G. lutea.Hořce jsou zastoupeny téměř globálně v různých systémech tradiční mediciny i v oficiální materia medica.
 • Centaurium erythraea (syn. Erythraea centaurium , C. minus, C. umbellatum) / zeměžluč okolíkatá
  Dvouletá bylina Evropy, Severní Ameriky a severozápadní Afriky, je hodnotnou hořčinou drogou. Na rozdíl od některých hořců je pěstovatelná. Listy v přízemní růžici podlouhle obvejčité. Lodyhy pak s listy přisedlými kopinatými až vejčitě kopinatými. Květenství je tvořeno víceramenným vrcholíkem. Květy stavěné podle vzorce, koruna růžová. Plodem je tobolka.
  Drogou je nať obsahující iridoidní hořčiny (swertiamarin, gentiopikrosid), flavonoidy aj.
  Zeměžluč okolíkatá, květenství tvoří víceramenný vrcholík
loga
Zavřít