Skip Navigation Links > Výuka 

Výuka

Studijní program je zaměřen na krytosemenné rostliny, které tvoří hlavní podíl z přírodních zdrojů farmaceuticky využitelných surovin (surové léčivé rostliny, drogy z nich získané a jejich obsahové látky) a na další zdravotnicky významné fenomény spojené s rostlinami (návykové látky a rostlinné jedy). Nezahrnuje proto problematiku sinic a řas, hub, mechů, plavuní, přesliček a kapradin a rostlin nahosemenných. Podíl těchto taxonů v souhrnu produkčních druhů je význačně menší, i když ne zanedbatelný. Předpokladem je, že jejich problematika bude pedagogem přednášena klasickým způsobem.

Jak pracovat s výukovým programem „Farmakobotanická zahrada“.

V postupném sledu student prochází hlavní nabídkou uvedenou na rampě hlavní webové stránky:

  • Semenné rostliny  - stať charakterizuje především krytosemenné rostliny pomocí anatomických, embryologických a morfologických znaků. Rozlišuje je a charakterizuje rostliny jednoděložné (Liliopsida) a dvouděložné (Magnoliopsida).
  • Názvosloví – botanická systematika se neobejde bez odborné nomenklatury. Využívá k tomu mezinárodní pravidla její tvorby. Identifikace a správné pojmenování rostlinných druhů je jednou z priorit tohoto výukového programu.
  • Fytochemie – farmaceuta zajímají především obsahové látky léčivých rostlin a jejich drog. Jedná se především o organické sloučeniny vznikající jako výsledky metabolických přeměn v rostlině. Rozdílnost jejich molekul je značná, text seznamuje se základními typy struktur, které jsou nositeli biologického účinku.
  • Fytofarmakologie a fytoterapie – text přináší základní informace budoucímu lékárnickému praktikovi pro jeho odborná doporučení, či dialog s pacientem. Podává informace o možnosti využití léčivých rostlin v současné oficiální alopatické medicíně, samoléčení i péči o dobré zdraví. Informuje také o jejich nežádoucích účincích a toxicitě

Po zvládnutí těchto úvodních, obecně platných statí, student s učitelem přistupují ke speciální části výukového programu. Aktivováním hesel (názvů řádů) levého sloupce se postupně otevírají stránky se všemi informacemi o studovaném taxonu včetně fotografické dokumentace. V závěru významných taxonů jsou vloženy kontrolní otázky sloužící především k sebehodnocení domácího studia.

Základní webové stránky nabízí ještě „Slovník“, který má pomoci vysvětlit neznámé pojmy, které jsou použity při popisu farmakologické aktivity a odborné termíny z fytochemie.

loga
Zavřít