O projektu

Pro podporu výuky diplomovaných farmaceutických asistentů byl vytvořen vzdělávací produkt Farmakobotanická zahrada (výukový text a obrazová dokumentace)

Vzdělávací počítačový program „Farmakobotanická zahrada“ je součástí osnovy výuky předmětu Farmaceutická botanika. Představuje její podstatnou a studijně nejnáročnější část. Navazuje na kapitoly cytologie, anatomie, morfologie, fyziologie a systematika rostlin výtrusných. Program je určen ke komentované výuce pedagogem a následnému samostatnému opakovacímu studiu posluchače.

Farmakobotanika (také označovaná jako Farmaceutická botanika) vybírá a soustřeďuje ty poznatky z botaniky, které jsou využitelné ve farmacii či medicíně. Do svého zájmu však zahrnuje i rostliny jedovaté a rostliny, jejichž surovina je využitelná pro výrobu zdravotnického materiálu (zdroje přadných a savých vláken, papírové hmoty, lepidel aj.). V širším významu lze tuto specializaci botaniky označit jako „ Zdravotnickou botaniku“. Vychází při tom ze všech kapitol obecné botaniky, z nich vybírá fenomény podmiňující kvalitu rostlinné suroviny a její systematické části, ve které více zdůrazňuje obsah biologicky aktivních terapeuticky využitelných látek (sekundárních metabolitů) jako systematického znaku. Farmakobotanika se zaměřuje na rostlinné surovinové zdroje a učí je vyhledávat, poznávat a s pomocí dalších odborností hodnotit i jejich kvalitu. V současnosti, kdy je oficiálně podporován fenomén samoléčitelství, hrají významnou roli i základní informace o fytoterapii a fytotoxikologii. Bezprostředně na ní navazují další profilové předměty farmaceutického studia (středoškolského i vysokoškolského) – farmakognozie, farmakologie, farmaceutické chemie i technologie lékových forem.

loga
Zavřít