> VýukaSkip Navigation Links > Rosales > Rosaceae 

Rosaceae / růžovité

Media

☿ * k5 K5 C5 A∞ G∞

Často se vyskytují odlišnosti (redukce):
☿ ∗ K5 C5 A∞ G ∞ chybí kalíšek
nebo
☿ ∗ k4 K4 C0 A4 G1 je redukovaný počet květních členů na 4 nebo 0; semeník je tvořen jen jedním plodolistem (karpelem).

Morfologické znaky čeledi

Byliny, polokeře až keře, často ostnaté, s listy střídavými, většinou složenými. Ve květech se tvoří češule. Květní obaly mohou zahrnovat i kalíšek, někdy jsou početně redukované, koruna může také chybět. Gyneceum je apokarpní. Plody jsou nažky, někdy jsou uzavřené v češuli, někdy uspořádané jako souplodí nažek na povrchu zdužnatělém lůžku nebo jako souplodí peckoviček.

Fytochemické znaky čeledi

V čeledi je bohaté zastoupení tříslovin – ellagotaninů, ovocných kyselin včetně kyseliny askorbové (vit. C).

Farmaceuticky významné druhy

 • Agrimonia eupatoria / řepík lékařský
  Vytrvalé byliny s listy přetrhovaně lichozpeřenými, běloplstnaté na rubu. Zlatožluté květy6. Zralé češule obráceně kuželovité. Významná léčivá rostlina. Jako droga se používá nať (herba). Obsahuje třísloviny, flavonoidy aj.
  Fytofarmakologie
  Nať řepíku působí adstringentně při průjmech a zevně při zánětu sliznic dutiny ústní a hrdla, popř. při kožních zánětech. V tradiční medicíně je rozšířené použití při zánětech ledvin a žlučníku, městnání žluči v žlučových cestách, zevně jako hemostyptikum při hojení ran, dále při lupence a ekzémech. Droga je významný antioxidant.
  Řepík lékařský; listy přetrhovaně lichozpeřené
  Zlatožluté květy, češule obráceně kuželovitá
 • Alchemilla xanthochlora / kontryhel žlutozelený
  Rostlina má významnou redukci květu. Ten je 4četný, tvořený kalíškem a kalichem, čtyřmi tyčinkami a jednoplodolistovým semeníkem. Listy jsou dlanitolaločnaté až dílné. Droga (nať) obsahuje značné množství tříslovin.
  Kontryhel žlutozelený; dlanitolaločnaté až dlanitodílné listy
  Drobné čtyřčetné květy s obaly tvořenými jen kalíškem a kalichem
  Fytofarmakologie
  Nať vykazuje adstringentní účinky. Je doporučována při nespecifických průjmech, menopauzálních potížích, bolestivé menstruaci, trávicích potíží; ve formě kloktadla při zánětu v ústní dutině.
 • Filipendula ulmaria / Tužebník jilmový
  Statná bylina s listy přetrhovaně lichozpeřenými. Květy jsou 5četné s plochou češulí, chybí kalíšek. Obsahovými látkami jsou flavonoidní a jiné fenolové glykosidy, deriváty kyseliny salicylové, třísloviny aj. K farmaceutickým účelům se využívá květ.
  Fytofarmakologie
  Drogami je usušené květenství i nať. Jsou doporučovány při kašli, bronchitidě, při zánětu horních cest dýchacích. Mají také účinek diuretický. Pacientúm se zvýšenou citlivostí k salicylátům nejsou doporučovány.
 • Fragaria vesca / Jahodník obecný
  Fragaria viridis / jahodník trávnice (j. chlumní)
  Oba druhy jsou vytrvalé byliny s vyklenutým a při dozrávání zdužnatělým květním lůžkem nesoucím souplodí nažek.
  Jahodník obecný je charakteristický dlouhými, sympodiálními, na konci kořenujícími výběžky; odstálým kalichem setrvávajícím na květním lůžku po oddělení jahody; červenou jahodou, která je celá pokrytá nažkami. Korunní plátky se krajem nepřekrývají. Trávnice je bez výběžků nebo s velmi krátkými, monopodiálními, kořenujícími výběžky; s kalichem přitisklým k jahodě; jahoda se odděluje i s kalichem, má nažky jen na horní části a pouze tam je červená. Korunní lupeny se zřetelně krajem překrývají.
  Jako farmaceutické suroviny se využívají listy obou druhů, bohaté na třísloviny a flavonoidy.
  Apokarpní semeník květu jahodníku
  Fytofarmakologie
  Jahodníkový list má adstringentní a diuretický účinek, chybí však novější farmakologické studie.
 • Potentilla erecta (syn. Potentilla tormentilla) / Mochna nátržník
  Vytrvalá bylina se ztlustlým oddenkem. Květy jsou 4četné. Listy 3četné s dvěma palisty. Plody jsou nažky v souplodí. Významnou drogou je kořen (kořenová hlíza) s obsahem kondenzovaných tříslovin.
  Listy jsou trojčetné s dvěma palisty, květní obaly čtyřčetné
  Fytofarmakologie
  Významná tříslovinná droga s adstringentním a antimikrobním působením doporučovaná při průjmech, zánětech ústní dutiny a hltanu. Také pro ulehčení obtíží provázející premenstruační syndrom.
 • Potentilla anserina / mochna husí
  Vytrvalá bylina s primární růžicí přetrhovaně lichozpeřených listů. Celá rostlina bývá využívána v oficiální i tradiční medicíně. Obsahuje třísloviny, flavonoidy a kumariny.
  Fytofarmakologie
  Bývá doporučována při průjmech, zánětech v ústní dutině a hltanu i při premenstruačním syndromu.
  Mochna husí; typické přetrhovaně lichozpeřené listy, koruna pětičetná
 • Rosa canina / Růže šípková
  Opíravá liana, charakteristická tvorbou červeného dužnatého šípku16, tj. češule (hypanthium + receptakulum) uzavírající souplodí nažek. Farmaceutická surovina je označena jako pseudoplod šípku.
  Souplodí nažek skryto v dužnaté češuli
  Fytofarmakologie
  Šípek je bohatý zdroj vitaminu C, A, karotenoidů, ovocných kyselin a flavonoidů. Nažky obsahují olej a vitamin E.
 • Rosa pendulina / růže převislá
  Prutnatý keř poskytující šípky podobné kvality. Je také povoleným zdrojem drogy.
 • Rosa damascena / růže damašská (bulharská růže)
  Rosa gallica / růže keltská
  Rosa centifolia / růže stolistá
  Všechny tři druhy (růže stolistá je pravděpodobně velmi starý kříženec) poskytují korunní lupeny, které obsahují třísloviny, flavonoidy, anthocyany a silici.
  Fytofarmakologie
  Korunní lupeny mají adstringentní účinek. Silice je složkou materia medica od nepaměti. Je to směs především terpenových alkoholů (geraniol, citronellol a nerol) a dalších látek. Má antiseptické a antifungální účinky, je korigens vůně.
 • Sanguisorba officinalis / Krvavec toten (toten lékařský)
  Vytrvalá bylina s lichozpeřenými listy. Květy jsou karmínově červené, chybí kalíšek i koruna, kalich a tyčinky jsou 4četné. Jednoplodolistový semeník uzavřen v džbánkovité češuli. Plodem je nažka v suché češuli. Oddenky jsou bohaté na třísloviny. Užívají se především v tradiční medicíně jako adstringens, při krvácení a antihemoroidika.
  Krvavec toten (toten lékařský) - vrcholová hlávka květů
 • Poterium sanguisorba (syn. Sanguisorba minor) / krvavec menší
  Rostlina obsahuje poterovou kyselinu (pentacyklický triterpen), významný hypoglykemizující faktor.
 • Rubus / ostružiník
  Rod patřící k druhově nejbohatším v květeně ČR, patří také k nejsložitějším taxonomickým problémům střední Evropy. Ostružiníky velmi citlivě reagují na světelné podmínky, které ovlivňují jejich morfologii - znakové vybavení. Druhové určení není snadnou záležitostí. Tyto obtíže často vedly k používání jediném druhu - Rubus fruticosus agg. / ostružiník křovitý (souborný druh).
  Současná naše odborná literatura uvádí na 90 definovaných druhů. Tradiční farmakobotanický přístup setrvává na dvou druzích, které jsou označovány jako zdroje drogy - list ostružiníku. Jde o výše uvedený souborný druh R. fruticosus a druh R. caesius /o. sivý (ježiník).
  Oba jsou bohaté na třísloviny a kys. askorbovou. Listy se používají k přípravě čaje při nespecifických průjmech a mírných zánětech hrdla.
 • Významný je také druh Rubus idaeus / ostružiník malinový (maliník obecný)
  Jako farmaceutická surovina se tradičně používají listy bohaté na třísloviny, kyselinu askorbovou a flavonoidy a souplodí peckoviček obsahující kyseliny citronovou, jablečnou, askorbovou (vit C), cukry, pektin, barviva aj.
  Maliník obecný, soubor peckoviček
  Ostružiník sp.
  Maliníkové lichozpeřené listy
  Fytofarmakologie
  Indikací jsou bolestivá a prodloužená menstruace, křeče hladkého svalstva dělohy a střev, tradiční použití ke koordinaci první fáze porodu neí jednoznačně potvrzeno.
loga
Zavřít