Cactaceae / kaktusovité (nopálovité)

Media

☿ ↓ K∞ C∞ A∞ G(8-4)

Morfologické znaky čeledi

Americké sukulenty, jsou rozlišeny do téměř 2000 druhů.

Dělí se do dvou podčeledí - Opuntioideae tvořící listy a bezlisté (listy metamorfované v trny) - Cactoideae.

Plodem je bobule. Rostliny vykazují specifický metabolismus kyselin, usnadňující přežití v suchém prostředí. Je to tzv. CAM – crassulacean acid metabolism, umožňující otevřít průduchy v noci, kdy je menší ztráta vody, pro příjem oxidu uhličitého, ten ukládají jako kyselinu jablečnou a využívají při fotosyntéze ve dne.

Fytochemické znaky čeledi

V lýku obsahují fytoferitin, jinde alkaloidy, triterpenové saponiny, betalainy.

  • Opuntia ficus-indica / nopál smokvec
    Rostlina využívána jako krmivo pro hospodářská zvířata. Plody – bobule (připomínající fíky) jsou i součástí stravy domorodců. Ze svých oválně diskovitých sukulentních článků vytváří rozvětvené až 5 m vysoké keře. Články jsou pokryty bradavčitými polštářky z jemných štětin (glochid – kotviček). Z polštářků mohou vyrůstat trny (kulturní odrůdy jsou bez trnů). Na mladých článcích metamorfované osy se tvoří opadavé, zakrnělé, šídlovité listy.
    Podobné využití má také druh Opuntia tuna /nopál ostnitý, mající až 5 cm žlutavé ostny.
    Nopál smokvec
    Na sukulentním článku jsou patrny glochidy s trny
  • Lophophora williamsii (syn. Echinocactus williamsii) – mexický kaktus známý pod domorodým označením – peyotl. Rostlina obsahuje strukturně jednoduché alkaloidy s psychotropním účinkem, především mezkalin.
loga
Zavřít