Amaryllidales - Kontrolní otázky

Označte správné odpovědi.

Mořská cibule (Urginea maritima) patří do čeledi
Plodem česneku a cibule je
V čeledi amarylkovitých jsou zdroje významného léčiva proti Alzheimrově chorobě, které to jsou
loga
Zavřít