Amaryllidaceae / amarylkovité

Media

☿ * slabě ↓ P3+3 n. (3+3) A3+3 G(3)

Morfologické znaky čeledi

Vytrvalé byliny s oddenky, hlízami nebo cibulemi. Listy mají čárkovité, buď jen přízemní nebo také lodyžní. Květy mají oboupohlavné se spodním semeníkem, stavěné podle uvedeného vzorce. Jsou jednotlivé nebo ve šroubelovitých květenstvích. Plodem je tobolka nebo bobule. Obsahují specifické alkaloidy (lykorin, galanthamin). Neobsahují steroidní saponiny.

  • Leucojum / Sněženka
  • Galanthus / Bledule
  • Narcissus / narcis
  • Crinum / krinum
  • Amaryllis / amarylka
  • Clivia / klívie, řemenatka

Rostliny těchto rodů jsou obecně známé trvalky, rostou volně v přírodě střední a jižní Evropy nebo se pěstují pro okrasu. Produkují specifickou skupinu alkaloidů (alkaloidy amarylkovitých). Významnými zástupci těchto alkaloidů jsou cytotoxický lykorin a acetylcholiesterasový inhibitor galanthamin. K izolaci se využívá druh Galanthus woronowiiLeucojum aestivum., či některé druhy Narcissus sp. div.

Fytofarmakologie

Lykobetain, derivát lykorinu izolovaný z druhů rodu Narcissus a Crinum je považována za potenciální onkolytikum. Galanthamin je již několik desetiletí používán při terapii degenerativních onemocněních CNS.

Galanthus nivalis a Leucojum vernum jsou rostliny v ČR chráněné, jsou v kategorii C2.

loga
Zavřít