Solanaceae / lilkovité

Media

☿ * K(5) [C(5) A5] G(2)

Morfologické znaky čeledi

Jsou to byliny (od jednoletých po vytrvalé), polokeře, keře, v tropech i menší stromy. U bylin se mohou vytvářet oddenkové hlízy. Lodyhy s bikolaterálními svazky cévními, listy střídavé, jednoduché i složené. Květy podle vzorce (někdy G (5)). Plodem je tobolka nebo bobule. Hlavní výskyt je v tropickém a subtropickém pásu Střední a Jižní Ameriky.

Fytochemické znaky čeledi

Čeleď lilkovitých je bohatá na alkaloidní struktury (tropanové, pyridinové, steroidní), steroidní saponiny, steroidy, pentacyklické triterpeny, polyfenoly aj.
 

 • Atropa bella-donna / rulík zlomocný
  Rulík zlomocný
  Bobule rulíku
  Vytrvalá bylina s přímou, větvenou lodyhou až 180 cm vysokou. Listy má střídavé s čepelí kopinatě vejčitou, celokrajnou. Korunu zvonkovitě trubkovitou. Plodem je v době zralosti černá kulovitá bobule. Rostlina se vyskytuje v celé Evropě, je výrazně jedovatá pro obsah tropanových alkaloidů - hyoscyaminu, atropinu a skopolaminu. Farmaceutickou surovinou je list zařazený mezi silně účinné látky (separanda), k izolaci alkaloidů se používá také kořen.
  Fytofarmakologie a fytotoxikologie
  Droga přípravky obsahující její obsahové látky se používají jako spasmolytika zažívacího a močového traktu, antiastmatika, mydriatika, analgetika a antiparkinsonika.
  Rostlina je významně jedovatá. Otravy jsou popisovány především v souvislostí konzumace bobulí dětmi (3-4 bobule mohou být pro dítě smrtelnou dávkou). Typické příznaky otravy jsou: překrvení obličeje, suchost sliznic, zrychlení tepu a rozšíření zorniček.
 • Datura stramonium / Durman obecný
  Jednoletá, statná bylina rozložitého vzrůstu. Listy řapíkaté s čepelí vejčitou, na okraji nepravidelně vyhlodávaně peřenolaločnatou až peřenoklanou. Květy dle vzorce, s korunou úzce nálevkovitou. Tobolky vejcovité, hustě pokryté ostny. Semena ledvinitá, černá nebo šedá až nahnědle šedá. Původně asi z Ameriky dnes Eurasie. Farmaceutickou surovinou je list, zařazený mezi separanda, s obsahem tropanových alkaloidů (hyoscyamin, skopolamin). Rostlina je významně jedovatá.
 • Datura inoxia / durman neškodný
  Jednoletá až 100 cm vysoká bylina s lodyhou hustě chlupatou; s listy celokrajnými měkce plstnatými (rozdíl od D. stramonium). Původní v Mexiku, karibské oblasti, dnes pěstována jako zdroj tropanových alkaloidů (skopolamin) a okrasná rostlina v teplých oblastech obou polokoulí.
  I jiné druhy durmanu a brugmansie (víceleté durmany) je možné použít jako zdroje jedovatých tropanových alkaloidů D. metel / d. metelový, D. ferox / d. nebezpečný, Brugmansia candida / b. bělostná , B. suaveolens / b. vonná, B. sanguinea / b. krvavá aj., jsou proto významně jedovaté.
 • Hyoscyamus niger / blín černý
  Dvouletá (výjimečně jednoletá) bylina celá lepkavě žlaznatě vlnatá, zapáchající. S lodyhou přímou nevětvenou hustě oděnou krycími a žlaznatými chlupy. S listy přízemní růžice dlouze řapíkatými s čepelí vejčitou chobotnatě zpeřeně zubatou; lodyžní listy jsou poloobjímavé.
  Koruna květu nálevkovitá, vně krátce žlaznatě chlupatá, špinavě bílá, fialově síťnatě žilkovaná. Tyčinky trojmocné. Plodem je tobolka. Rostlina obsahuje tropanové alkaloidy (hlavně hyoscyamin).
  Blín černý, plody tobolky, květy špinavě bílé, síťnatě fialově žilkované
  Nálevkovité květy
  Ve farmacii se využíval list. Rostlina je významně jedovatá.
 • Lycium barbarum / kustovnice cizí
  Keř hojně větvený v prutovité obloukovité větve. Krátce řapíkaté, celokrajné, kopinaté, šedozelené listy. Květy na dlouhých stopkách v paždí listů. Koruna je fialově červená. Plody jsou červené bobule. Rostlina je celá jedovatá (nebezpečí spočívá v jejím častém vysazování jako dekorativního keře). Obsahové látky nejsou dosud důkladněji prostudovány (withanolidy, pyrrolové deriváty, tropanové alkaloidy).
 • Mandragora officinarum / Mandragora lékařská
  Vytrvalá bylina jižní Evropy (hlavně Řecko) s dužnatým řepovitým kořenem, s růžicí velkých kopinatých listů z jejího středu vyrůstajícími, téměř přisedlými květy podobnými blínu. Plodem je bobule. Rostlina je jedovatá pro obsah tropanových alkaloidů. Byla opředena středověkými legendami a pověrami, později využívaná při léčbě epilepsie a nespavosti, dnes pouze sporadicky.
 • Solanum spp. / lilek
  Byliny, polokeře, keře i nízké stromy (ve střední Evropě pouze byliny a polokeře). Listy mají střídavé, řapíkaté, jednoduché, celistvé až peřenosečné. Květy (podle vzorce) s korunou kolovitou nebo široce zvonkovitou. 5 tyčinek s prašníky sklopenými k sobě tak, že vytváří žlutý kužel ve středu květu. Plodem je vícesemenná bobule. Rod má přes 1000 druhů (někteří autoři uvádí až 2000 druhů) v tropech až mírných pásech celého světa, největší rozmanitost taxonů je v Jižní Americe. Rod je charakteristický obsahem steroidních alkaloidů a saponinů (solanin, tomatin aj.) v aglykonové i glykosidové formě, alkaloidů tropanových (kalystegin), pyrrolidinových (kuskohygrin) aj. Celkem bylo dosud izolováno z rodu Solanum na 250 různých sloučenin.
 • Solanum dulcamara / lilek potměchuť
  Polokeř s jednoduchými kopinatými, vejčitými až široce vejčitými listy, na bázi ouškatými. Koruna je fialová, na bázi skvrnitá. Plodem je červená bobule. Rostlina obsahuje steroidní alkaloidy a saponiny. Nejmenší obsah je ve zralých plodech. Mladé výhonky byly používány jako farmaceutická surovina, dnes již je to droga obsoletní. Někdy je doporučována jako antirevmatikum. Rostlina je u nás zařazena k rostlinám jedovatým.
 • Solanum nigrum / Lilek černý
  Běžná plevelná jednoletá bylina s široce vejčitými, zašpičatělými listy, mělce laločnatými až zubatými. Malé květy s kolovitou korunou, plodem je nejčastěji černá bobule. Rostlina obsahuje glykoalkaloidy (solasodin, tomatidin), patří mezi potenciální zdroje pro jejich průmyslovou izolaci.
  Rostlina je mírně jedovatá (nejméně zralé plody).
 • Solanum laciniatum / lilek dřípatý
 • Solanum aviculare / lilek ptačí
  Oba druhy slouží jako zdroje průmyslové izolace prekurzorů polosyntetických steroidních hormonů.
 • Solanum tuberosum / lilek brambor
  Charakteristické stavba květu lilkovitých: kolovitá koruna a žlutý kužel prašníků
  Listy bramboru jsou přetrhovaně lichozpeřené
  Vytrvalá bylina s podzemními oddenkovými hlízami, u nás pěstovaná jako jednoletá. Pochází z Jižní Ameriky, dnes se pěstuje globálně v mírných pásech. Stonek je bohatě větvený. Listy jsou přetrhovaně lichozpeřené, řapíkaté; čepel v obrysu eliptická. Květy mají korunu kolovitou, bílou, žlutou nebo fialovou a charakteristický žlutý kužel prašníků. Plodem je bobule. Hlízy jsou bohaté na škrob. Celá rostlina, kromě nezelené hlízy, je jedovatá pro obsah solaninu a jiných steroidních glykoalkaloidů. Obsah alkaloidů kolísá během vegetace. Farmaceutickou surovinou je izolovaný škrob s excentricky vrstevnatými zrny.
  Rostlina představuje spolu s obilninami základ výživy obyvatel mírných pásů planety.
 • Solanum melongena / lilek vejcoplodý
  Jednoletá bylina indického původu poskytující fialové až černé, někdy i 40 cm dlouhé vejcovité jedlé bobule – baklažány. U nás se pěstuje.
 • Solanum marginatum / lilek lemovaný
  Bylina severovýchodní tropické Afriky. Potenciální zdroj solasodinu – glykoalkaloidu, prekurzoru steroidních hormonů.
 • Solanum lycopersicum / rajče jedlé
  Jednoletá (v tropech vytrvalá) rostlina se stonkem žlaznatě chlupatým, listy přetrhovaně lichozpeřenými. Plodem jsou bobule, pro které je pěstována. Jsou bohaté na vitaminy A, B, C, karotenoidy (lykopen) v nezralých plodech obsahuje také malé množství solaninu.
  Bobule rajčete jedlého
 • Capsicum annuum / paprika setá
  Jednoletá rostlina pocházející z Mexika a Guatemaly, dnes pěstovaná v nejteplejších oblastech i u nás. Listy řapíkaté s čepelí vejčitou až kopinatou. Tyčinky s namodralými prašníky. Plodem jsou bobule různého tvaru, duté (vysychavá bobule), různě barevné od nasládlé po palčivou chuť. Většina pěstovaných kultivarů jsou buď convar. grossum (zelenina) nebo convar. longum (koření). Čerstvý plod obsahuje značné množství vitaminu C., vitamínu B2, karotenoidy, flavonoidy aj. Významný je také obsah kapsaicínu – substituovaného amidu (protoalkaloid), který je příčinou palčivé chuti. Tato látka je farmaceutickou surovinou. Jako užitkový druh s podobnými vlastnostmi se využívá i Capsicum frutescens – paprika křovitá. Malý keř produkující plody, které drcené nebo mleté jsou známé jako kayenský pepř nebo chilli koření.
  Vysychavá bobule papriky seté
  Fytofarmakologie
  Kapsaicin (dnes spíše syntetický) je používán jako karminativum, zevně jako kloubní derivans. Zeleninový kultivar je donorem vitaminů a antioxidačních pigmentů.
 • Nicotiana tabacum / tabák virginský
  Jednoletá (v tropech víceletá) bylina, žlaznatě chlupatá. S listy přisedlými, s čepelí vejčitou. Plody jsou tobolky. U nás pěstovaná jen v nejteplejších oblastech. Listy jsou zpracovávány do kuřáckých výrobků. Účinnou složkou je pyridinový alkaloid nikotin a jeho deriváty. Tabákový průmysl zpracovává i řadu dalších druhů včetně u nás pěstovaného N. rustica L. – tabáku selského.
  Tabák selský.
loga
Zavřít