Poales - Kontrolní otázky

Označte správné odpovědi.

Jaký typ stonku je typický pro lipnicovité rostliny
Tyčinky lipnicovitých mají dlouhé prašníky s nitkami uchycenými uprostřed, jsou to tzv.
Perigon lipnicovitých je
Výber správné pořadí v souboru odborných názvů ječmene, žita, pšenice, ovsa, rýže, kukuřice a prosaKterá z výše uvedených obilnin má jednopohlavné květy a je jednodomá
Které další využití ve farmacii, kromě produkce škrobu, mají rostliny z podčeledi Pooideaeloga
Zavřít