> VýukaSkip Navigation Links > Poales > Poaceae 

Poaceae / lipnicovité

Media

☿ * P2 A3 G(2-3)

Lipnicovité jsou byliny (trávy) vytrvalé někdy jednoleté, pokud druhotně dřevnatí pak dosahují mohutných rozměrů, mají vyvinutý rozměrný svazčitý kořenový systém. Stonek je typu stébla – kolénkatý, obvykle dutý, jednoduchý nebo v květenství větvený. Listy jsou úzce čárkovité, souběžně žilnaté, rozlišené v čepel a pochvu. Řapík se vyskytuje velice vzácně.

Květy oboupohlavné, zřídka jednopohlavné, zdánlivě bezobalné, původně však 3četné okvětí, v současné době dvojčetné polysymetrické. Andreceum a gyneceum sedí mezi pluchou vzniklou z podpůrného listenu květu a pluškou, která vznikla splynutím dvou lístků vnějšího kruhu okvětí. Ze dvou lístků vnitřního kruhu okvětí vznikla šupinovitá plenka. Květy skládají vícekvěté (někdy jen 2 či 1) klásky podpořené dole dvěma plevami listenového původu, ty někdy chybí nebo je jen 1, či je jich naopak mnoho. Tyčinky bývají 3 s dlouhými nitkami uchycenými uprostřed dlouhých prašníků (vrtivé tyčinky). Gyneceum původně srostlé ze 3 karpelů, druhotnou redukcí až na 2 či 1; pestík 3-2 stylodia (pačnělky) s pérovitými bliznami. Typický je velmi rychlý průběh kvetení – po rozevření pluch za 10-15 min dorostou a rozevřou se blizny, velmi rychle rostou také nitky tyčinek, pylové zrno vyklíčí do 5 min a pylová láčka roste rychlostí 1-3 mm za hodinu.

Plodem je většinou obilka (nahá nebo pluchatá), ale také bobule, peckovice a nažka.

Metabolismus produkuje škrob, kyanogenní sloučeniny, kumarinové deriváty, kyselinu křemičitou a silici.

Čeleď se dělí na podčeledi Bambusoideae, Pooideae.

Bambusoideae

 • Bambusa sp. / bambus
  Oddenkem vytrvalá bylina dorůstající výšek až 20 m. Průměr stébla může dosahovat až 25 cm. Listy má úzce kopinaté s krátkým řapíkem a pochvou. Mnohomanželné květy uspořádané v latu klásků. Plody jsou obilky podobné ovsu. Roste v tropech a subtropech celého světa, především ve východní Indii, Číně a na Jávě. Rostlina poskytuje technický materiál. Mladé výhony jsou kvalitní zeleninou a léčivou surovinou etnomedicíny. V pletivech rostliny se vyskytuje vysoký obsah inkrustačních křemičitanů, škrobů a jiných typů polysacharidů, prokázána je biogeneze kyanogenních glykosidů aj.
   
 • Bambus sp.
 • Duté stéblo dosahující až 25 cm v průměru a 20 m výšky

Pooideae

 • Agropyron repens / Pýr plazivý
  Vytrvalá bylina s dlouhými, tenkými oddenky (farmaceutická surovina) bohatými na fruktosan – triticin, inositol, saponiny aj.
  Fytofarmakologie
  Droga je doporučována jako antiseptikum při infekcích močového traktu a také jako litolytikum při kamenech v močových cestách.
  (Dlouhé, tenké oddenky pýru jsou farmaceutickou surovinou)

Obilniny pěstované pro škrobnaté nažky (obilky) v mírném pásu všech světadílů jsou ječmen, žito, pšenice, oves, kukuřice, proso; v tropech a subtropech hlavně rýže a čirok.

Škrob (mouka) je potravinou, může být také technologickou farmaceutickou surovinou. K obilninám se řadí:

 • Hordeum vulgare / Ječmen víceřadý
  Stará kulturní plodina původem z Asie. Jednokvěté klásky přisedají na vřeteno po třech. Plevy mají dlouhou, křehkou osinu. Obilky jsou srostlé s pluchou a pluškou. Z klíčících zrn se izoluje enzym diastasa, připravuje se z nich slad bohatý na enzymy; získává se dextrin, maltosa, proteiny a aminokyseliny.
  Fytofarmakologie
  Ječmen je hodnotným doplňkem stravy. V koříncích je přítomen dimethyltyramin s mírným sympatomimetickým účinkem. Technologický produkt - maltosový extrakt je využíván jako nutraceutikum.
 • Oryza sativa / Rýže setá
  Rod Oryza zahrnuje asi 30 vlhkomilných druhů, původním biotopem je Indický poloostrov. Představuje spolu s pšenicí nejdůležitější obiloviny světa. Jednoletá, či víceletá rostlina s bohatým kořenovým systémem a olistěním.
  Květenství je lata tvořená až 150 jednokvětými klásky. Květ má 6 tyčinek, dvě plenky, jednopouzdrý semeník se dvěma pérovitými bliznami. Obilka s tenkým bílým, žlutým nebo červeným oplodím. Neloupaná obilka obsahuje až 12 % bílkovin, 4 % tuku, 70 % sacharidů, 10 % vlákniny, minerální látky , vitaminy (komplex B). O. sativa se dělí na několik poddruhů a odrůd.
  Farmaceutickou surovinou je rýžový škrob. Z klíčků se izoluje olej. Má i technické využití (kartáče). Rostlina obsahuje kyanogenní glykosid dhurin.
 • Secale cereale / Žito seté, přední klas je napaden houbou paličkovicí nachovou
  Historicky se rozšířilo jako příměs častěji pěstované pšenice. Využívá se také jako hostitelská rostlina pro pěstování paličkovice nachové.
 • Triticum aestivum / Pšenice obecná
  Pochází z Přední Asie. Má 2- až 5květé klásky. Zrno obsahuje 55 % škrobu, 12 % proteinů a 2 % tuku. Farmaceutickou surovinou je škrob.
  Fytofarmakologie
  Technologický produkt - maltosový extrakt je využíván jako nutraceutikum.
 • Avena sativa / Oves setý
  Rostlina s latnatým květenstvím dvoukvětých klásků. Zrno je velmi bohaté na výživné látky: bílkoviny, tuky, minerální látky, vitamíny, aminokyseliny aj.
  Fytofarmakologie
  Zrna upravená v různé produkty jsou součastí výživy (nutraceutika).
 • Zea mays / Kukuřice setá, v paždí listů palice pestíkových květů, na konci stébla lata samčích květů
  Jednodomá, mohutná tráva s jednopohlavnými květy a s plným stéblem. Samčí květy tvoří koncovou latu tyčinkových dvoukvětých klásků. Samičí květy tvoří válcovité palice jednokvětých klásků vyrůstajících z paždí spodních listů. Do zralosti jsou kryté pouzdrem listenového původu, na vrcholu pouzdra vyčnívá svazek nitkovitých čnělek. (Pestíkové květy, Tyčinky samčích květů)
  Fytofarmakologie
  Farmaceutickou surovinou je kukuřičný škrob (technologická surovina, dietetikum) a olej ze semen (dietetikum při různých metabolických poruchách), v neoficinální medicíně se využívají také čerstvé blizny (diuretikum).
 • Sorghum vulgare / Čirok obecný
  Blízkovýchodní obilnina, mohutná až 3 m vysoká se stéblem vyplněným bílou dření a porostlá až po latu listy připomínající listy kukuřice. Stéblo je nahoře rozvětveno v latu drobných klásků. Obilky jsou bohaté na škrob a slouží jako jeho zdroj. Rostlina také obsahuje kyanogenní dhurin. (Obilky)
  Fytofarmakologie
  Pro vysoký obsah škrobu, proteinů a komplexu vitaminu ze skupiny B jsou přípravky z čiroku vhodné při zažívacích potížích, zmírňují dráždění sliznic zažívacího traktu (demulcens).
 • Panicum miliaceum / Proso seté, trsnatá a silná tráva s dutými stébly.
  Obilnina původní v Přední Asii, Číně, odpradávna pěstovaná v teplejších oblastech, zplaňuje. U nás pěstovaná. Trsnatá, silná až 120 cm vysoká s dutými stébly. Jednokvěté klásky s třemi plevami složené do laty. Chrupavčitá plucha uzavírá kulovitou obilku. (Proso, lata klásků)
  Fytofarmakologie
  Přípravky z prosa lze použít jako dietetikum, či digestivum při zažívacích potížích.
 • Anthoxanthum odoratum / Tomka vonná
  Vytrvalá travina našich luk, pastvin i jinde. 50 cm vysoká, intenzivně vonící po kumarinu. Využívaná v kosmetice a potravinářství jako aromatizující činitel, též v lidové medicíně.
 • Cymbopogon winterianus / voňatka Winterova
  Travina jihovýchodní Asie s vysokým obsahem silice složené z citronelalu, geraniolu, citralu aj. složek. Farmaceutickou surovinou je silice. Jako její zdroj může také sloužit druh C. nardus , někdy ztotožňovaný s C. winterianus. Silice je využívána jako korigens vůně či repelent.
 • Saccharum officinarum / Cukrovník lékařský (třtina), dosahuje výšky až 3 metrů, foto z třtinové plantáže
  Vytrvalá bylina, vyskytuje se nejméně ve 3 poddruzích. Je to C4 rákosovitá třtina. Rozdrcená lodyha (stéblo) poskytuje šťávu, která po odstranění bílkovin, neutralizaci, filtraci, odbarvení a zahuštění je matečným louhem surové sacharosy. Pěstuje se v jihovýchodní Asii, Jižní Americe, na Karibských ostrovech. Hlavní zdroj sacharosy. (Lodyha cukrovníku)
  Sacharosa je technologická farmaceutická surovina.
 • Cynodon dactylon / troskut prstnatý
  Vytrvalá bylina s dlouhým plazivým oddenkem, se stébly poléhavými, na konci vystoupavými. Dolní listy šupinovité, horní čárkovitě kopinaté, na hranách drsné. Lichoklasy v okolíku. Rozšířen v Eurasii. Je používán v tradičních medicínách různých národů včetně středoevropských států. Obsahuje deriváty polyfenolů, tricin, flavon-C-glykosidy a flavonoidy s obsahen atomu síry.
  Fytofarmakologie
  Tradiční medicína drogu používá jako diuretikum, obstipans či hypoglykemikum.
loga
Zavřít