Lamiaceae (Labiatae) / hluchavkovité (pyskaté)

Media

K(5) [C(5) A4 n. 2] G(2)

Morfologické znaky čeledi

Jednoleté, dvouleté i vytrvalé byliny, polokeře mimo naše teritorium i dřeviny. Rostliny často významně aromatické. Lodyhy obvykle čtyřhranné 4hranná lodyha; listy vstřícné, křižmostojné.

Pokožka listu často nese typické žlaznaté trichomy (žlaznatý trichon, tvořený 8 žlázkami) – žlázky hluchavkovitých, tvořené 8 sekrečními buňkami uvolňující silici pod kutikulu trichomu.

Květy ve stažených vrcholících stavěné podle uvedeného vzorce. Kalich a koruna jsou dvoupyské (dvoupyská koruna,dvoumocné A), horní pysk kalichu a dolní pysk koruny třícípý; doplňující pysky jsou dvoucípé. Tyčinky 4, zpravidla dvoumocné, někdy tyčinky jen 2. Gyneceum synkarpní ze dvou plodolistů. Plodem evropských druhů je tvrdka (4 tvrdky, každý plodolist nese dvě vajíčka). Je popsáno více jak 4000 druhů v 220 rodech.

Fytochemické znaky čeledi

Rostliny z této čeledi jsou především zdroje vonných terpenových silic, obsahují také iridoidy, deriváty kyseliny kávové, obecně jsou méně zastoupeny třísloviny a polyfenoly.

Farmaceuticky významné druhy

 • Mentha x piperita / Máta peprná
  Máta peprná
  Kříženec máty vodní a máty klasnaté pěstovaný v mírném pásu celého světa. Vytrvalá bylina s dřevnatým oddenkem a s podzemními i nadzemními výběžky. Křižmostojné kopinaté až vejčité, stopkaté, téměř lysé (žlázky ano) listy, s pilovitým okrajem a fialově zbarvenou žilnatinou. Květy uspořádané podle vzorce tvoří přesleny ve vrcholových klasech. Plody jsou tvrdky tvořící se výjimečně, rostlina se množí vegetativně.
  Pěstuje se pro izolaci terpenové silice (hlavní složka menthol) pro farmaceutické, potravinářské a kosmetické účely. Drogu tvoří list, nať a silice.
  Fytofarmakologie
  Droga je doporučována při spazmech zažívacího traktu žlučníku a žlučovodu,také při symptomatické léčbě zažívacích potíží (nechutenství, nadýmání, zánětech). Silice také při zánětech horních cest dýchacích. V tradiční medicíně je list i nať využíván ještě v dalších indikacích. Při předávkování může způsobit zvracení, bolesti v zažívacím traktu a dráždění konečníku.
 • Mentha spicata  (syn. M. crispaM. viridis) / máta klasnatá (máta kadeřavá)
  Lodyžní listy mají čepel kadeřavou (Máta klasnatá, kadeřavá čepel). Pěstuje se v mírných pásmech celého světa, zejména v anglicky mluvících zemích. Poskytuje siličnou drogu označovanou jako „spearmint“. Terpenová silice obsahuje jako hlavní složku karvon (neobsahuje menthol).
  Fytofarmakologie
  Korigens vůně a chuti, karminativum.
 • Mentha canadensis / máta kanadská
  Druh značně proměnlivý významně příbuzný se středoevropským M. arvensis (m. rolní), ten však má nevhodné složení silice. Kanadská máta poskytuje farmaceuticky využitelnou silici.
 • Melissa officinalis / Meduňka lékařská
  Meduňka lékařská
  Dvoupyská koruna, dvojmocné tyčinky, nezralé 4 tvrdky
  Vytrvalá, větvená, žlaznatě chlupatá až lysá aromatická bylina (voní po citronu). Listy řapíkaté s eliptickou čepelí. Běžně se pěstuje, často zplaňuje, původní ve Středozemí. Ve farmacii se používá list (folium) a nať (herba). Silice obsahuje terpenové aldehydy citral a citronellal.
  Fytofarmakologie
  Je tradiční léčivou rostlinou, oblíbenou pro sedativní účinky.
 • Salvia officinalis / Šalvěj lékařská
  Polokeře (Šlavěj jako polokeř), silně aromatické. Lodyhy jsou rovnoměrně olistěné, šedoplstnaté. Listy řapíkaté s čepelí podlouhle vejčitou šedoplstnatou (Listy řapíkaté, šedoplstnaté). Květy pouze Dvě tyčinky (platí pro celý rod šalvěj). Původní v jižní Evropě a Malé Asii, pro farmaceutické účely je druh pěstován i jinde. Ve farmacii se využívá list a nať. Rostlina obsahuje značné množství silice složené s terpenových složek – významná složka je thujonu.
  Fytofarmakologie
  Je oficiální i tradiční léčivou rostlinou. Je používána jako karminativum , spasmolytikum, antiseptikum, adstringens. Vzhledem k obsahu jedovatého thujonu je třeba dodržovat dávkování.
 • Salvia sclarea / Šalvěj muškátová
  Dvouletá až vytrvalá, silně aromatická bylina. Lodyha hustě chlupatá. Přízemní růžice listů a dolní lodyžní řapíkaté listy mají čepel vejčitou, svrasklou s trichomy - jednoduchými žlázkami. Původní ve Středozemí, dnes pěstovaná v teplejších oblastech Eurasie. Pro farmacii poskytuje silici.
 • Salvia trilobita / šalvěj trojlaločná (š. řecká)
  Pro farmacii poskytuje silici s malým množstvím thujonu.
  Další druhy šalvěji s významnými biologickými účinky
  • :Salvia miltiorrhiza / šalvěj červená
   Druh pocházející z Číny a Japonska, kde je součásti tradiční medicíny. Charakteristicky červeně zbarvené kořeny obsahují řadu biologicky aktivních látek.
  • Salvia divinorum / šalvěj božská
   Mexický druh šalvěje poskytující halucinogenní diterpen salvinarin A. Pro domorodé indiány byla rostlina kultovním prostředkem.
 • Lavandula angustifolia (syn. L. spica, L. officinalis) / Levandule lékařská
  Polokeř nebo keř s kůlovým kořenem. Listy přisedlé, čárkovité až úzce kopinaté, dolní běloplstnaté, horní šedozelené. Koruna fialová. Původní ze Středozemí až Indie. Dnes pěstována pro silici ukládající se ve žlaznatých chlupech kalichu (Květy v lichopřeslenech, druhotně skládající klas, Žlaznaté trichomy na kalichu). Hlavní složkou silice je linalol, linalylacetat aj. Farmaceutickou sourovinou je květ a silice. Tradiční medicina používá také nať.
  Fytofarmakologie
  Drogy jsou používány jako karminativum, sedativum a korigens vůně v oficiální i tradiční medicíně.
 • Thymus vulgarisMateřídouška tymián (tymián obecný)
  Čepel listů podvinutá, úzce eliptická až kopinatá
  Nízké keříky nebo polokeře, někdy pěstovány i jako jednoleté. Čepel listů je úzce eliptická až úzce kopinatá na okraji zřetelně podvinutá, na rubu běloplstnatá na líci lysá, s četnými přisedlými žlázkami. Farmaceutickou surovinou je nať a silice. Hlavní složkou silice je monoterpen thymol.
 • Thymus zygis / mateřídouška (tymián) španělská (jařmová)
  Druh využívaný především ve Španělsku a Francii. Liší se od tymiánu obecného menšími listy a dlouhými bílými trichomy na okraji čepele. Rostlina poskytuje stejně hodnotnou surovinu jako předchozí druh.
 • Thymus serpyllum / Mateřídouška úzkolistá
  Nízké keříky (do 10 cm) s listy eliptickými. Květy vyrůstají v koncovém hlávkovém (Koncová květní hlávka) seskupení. Drogou je nať s obsahem silice a tříslovin.
  Fytofarmakologie
  Hlavní použití druhů rodu Thymus je při kašli a bronchitidě, jako antitusikum, antiseptikum. V tradiční medicině také jako karminativum a kloktadlo při zánětech v ústní dutině. Při nadměrném používání může thymol dráždit žaludeční sliznici.
  Další druhy mateřídoušky s významnými biologickými účinky
  • Thymus pullegoides / mateřídouška vejčitá
   Jeden z dalších druhů mateřídoušky podobného složení silice používaný v tradiční medicíně.
 • Ortosiphon stamineus / Trubkovec tyčinkový
  Vytrvalá rostlina původem z jihovýchodní Asie. Ornamentální květy s tyčinkami až 2x delšími než koruna. Ve farmacii se využívají listy s řapíky. Charakteristickým obsahovými látkami jsou diterpeny.
 • Rosmarinus officinalis / Rozmarýna lékařská
  V našich podmínkách pěstovaný vždyzelený aromatický keřík s čárkovitými (Čárkovité listy), podvinutými listy a bledě modrými květy (Bledě modré květy). Původní je ve Středozemí. Ve farmacii se využívá silice a list. Hlavní složky silice jsou pinen a cineol. Významný je také obsah kyseliny rozmarýnové.
  Fytofarmakologie
  Kyselina rozmarýnová je významný antioxidační činitel.
 • Hyssopus officinalis / Yzop lékařský
  Polokeř až 60 cm vysoký, rozvětvený od báze lodyhy. Listy přisedlé (Listy přisedlé, dlouze kopinaté), podlouhle kopinaté s přisedlými žlázkami. Modré květy se 4 tyčinkami. Původem ze Střední Asie a Středozemí. Hlavní složkou silice je pinokamfen.
  Fytofarmakologie
  Rostlina (nať) je používána jako koření i siličná léčivá rostlina.
 • Marrubium vulgare / Jablečník obecný
  Vytrvalá až 50 cm vysoká bylina. Listy řapíkaté, vejčité (Listy vejčité, plstnaté vroubkované), hustě plstnaté s vroubkovaným okrajem, čepel podél síťnaté žilnatiny svraskalá, na rubu s vyniklou žilnatinou. Květy v úžlabí listů, 20-50 přisedlých květů v přeslenu. K farmaceutickým účelům se využívá nať s obsahem tříslovin, hořčin, silice.
  Fytofarmakologie
  Droga je doporučována jako obstipans, choleretikum.
 • Origanum vulgare / Dobromysll obecná
  Vytrvalá bylina s přímou lodyhou. Listy, listeny i kalich žlaznatě tečkované siličnými žlázkami. Listy vejčité, krátce řapíkaté. Velmi variabilní druh dělený do mnoha podruhů. Jihoevropské taxony obsahují více silice – poskytují známé koření oregano. Vyskytuje se v Evropě, Asii i severní Africe. Silice obsahuje především deriváty thujonu.
  Fytofarmakologie
  Nať je používána v tradiční i oficiální medicíně.
 • Satureja hortensis / Saturejka zahradní
  Jednoletá aromatická bylina, pěstovaná po celé ČR, původem ze Středozemí, občas zplanělá. Lodyha přímá, zelená až nafialovělá, hustě větvená. Listy čárkovitě kopinaté. V tradiční medicíně, někdy také v oficiální se používá nať bohatá na silici (karvakrol), třísloviny.
 • Betonica officinalis / Bukvice lékařská
  Vytrvalá bylina s uzlovitě ztlustlým oddenkem. Lodyha vyrůstá až 80 cm, je řídce olistěná, zvláště v dolní části hustě chlupatá. Listy (Listy podlouhle vejčité, vroubkované) řapíkaté, čepel podlouhle vejčitá, na okraji vroubkovaná, na líci měkce chlupatá na rubu s nápadně vyniklou žilnatinou. Květy nahloučené do koncových válcovitých lichoklasů. Jako farmaceutická surovina bývá někdy využívána nať obsahující třísloviny.
  Fytofarmakologie
  Droga je adstringens a expectorans.
 • Dracocephalum moldavicum / Včelník moldavský
  Jednoletá byliny původem ze Střední Asie u nás pěstovaná. V farmacii je využívaná silice, je součástí hromadně vyráběných léčivých přípravků.
  Fytofarmakologie
  Silice působí proti ektoparazitům (vši).
 • Lamium album / Hluchavka bílá
  Vytrvalá bylina s přímou lodyhou, hustě krátce chlupatou s listy řapíkatými, čepelí vejčitou až trojúhelníkovitě vejčitou. Koruna květu je bílá, nitky tyčinek jsou chlupaté, prašníky modročerné až černé. Rostlina je rozšířená po celé Evropě, Asii (kromě jihovýchodu), v Severní Americe. Pro farmaceutické účely a v tradiční medicíně se užívá koruna obsahující stopy silice, třísloviny , sliz, flavonoidy.

Další druhy s významnými biologickými účinky

 • Leonurus cardiaca / srdečník obecný
  Srdeční obecný, huňaté horní pysky koruny. Vytrvalá evropská bylina s bohatě větvenou lodyhou, s listy řapíkatými dlanitě členěnými (klané až dílné). Korunní horní pysk je vně huňatý. Drogou je nať. Mírný kardiotonický efekt není jednoznačně prokázán.
 • Majorana hortensis / majoránka zahradní
  Majoránka zahradní; listy obvejčité, celokrajné, šedoplstnaté.. Jednoleté až dvouleté silně aromatické byliny s čepelí listů obvejčitou, celokrajnou a šedoplstnatou. Dolní listy řapíkaté, horní téměř přisedlé. Rostlina obsahuje silici. Nať je požívána v tradiční medicíně jižní Evropy jako stomachikum, karminativum, u nás především jako koření.
 • Coleus forskohlii / koleus Forskohlův
  Rostlina pochází z Indie. K získávání účinných látek se používají hlíznaté kořeny. Perspektivní zdroj farmaceuticky významných látek - forskolin, kyselina rozmarýnová. Forskolin byl experimentálně potvrzen jako antihypertenzivum a bronchodilatans.
 • Scutellaria baicalensis / šišák bajkalský
  Šišák sp. zkratka sp. označuje neznámý druh rodu. Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, který je součástí tradiční medicíny jihovýchodní Sibiře. Šišák se však vyskytuje téměř globálně ve více jak 350 druzích Současné studie vysoce hodnotí obsah flavonoidů s antibakteriálním účinkem, diuretickým působením a významným antioxidačním efektem. V mnohých lokalitách je součástí tradiční medicíny také  pro svůj sedativní účinek. 
 • Ocimum basilicum / bazalka vonná
  Jednoletá bylina s bohatě větvenou lodyhou, téměř lysou. Listy dlouze řapíkaté, s čepelí eliptickou až vejčitou, často s prodlouženou špičkou. Kalich květů je nápadně doupyský, zvětšuje se za plodu. U nás je pěstována, původní je v Přední Indii.
  Bazalka poskytuje nať bohatou na silici.
 • Prunella vulgaris / Černohlávek obecný
  Vytrvalá bylina s listy řapíkatými, jen nejhořejší pár přisedlý. Čepel vejčitá. Kalich hnědočervený, dvoupyský. Koruna kvete modře. Hojný druh na celém území ČR. Farmaceutickou surovinou je nať s obsahem tříslovin. Obsažené polyfenoly vykazují významné antioxidační účinky.
 • Lycopus europaeus / karbinec evropský
  Vytrvalá bylina rozšířena téměř po celé Evropě, severní Africe, v Malé Asii. Květy mají pouze dvě tyčinky. Významný je obsah karmínového karotenového květního barviva - lykopenu.
 • Nepeta cataria / Šanta kočičí
  Rostlina je využívána v tradiční medicíně pro vysoký obsah silice, je to významná medonosná rostlina. Ve veterinárním lékařstvfí je užívána jako složka repelentu proti hmyzu.
 • Ballota nigra / měrnice černá
  Vytrvalá, velmi proměnlivá bylina dorůstající až 100 cm výšky. V ČR běžně rozšířená. Obsahové látky jsou málo prostudovány. Rostlina se užívá v tradiční medicíně.
 • Teucrium chamaedrys /ožanka kalamandra
  Vytrvalý, trsnatý, aromatický keřík. Rostlina rozšířena v subtropech a mírném pásu severní polokoule. Použití jako anorektikum není dnes doporučeno pro prokázanou hepatotoxicitu.
 • Pogostemon cablin (syn. P. patchouli) / pačule pravá
  Tropický vždyzelený polokeř jihovýchodní Asie a Brazílie. Mladé výhony obsahující terpenovou silici jsou využívány pro výrobu parfémů, některé obsahové látky jsou využívány jako fixátory vůně. Rostlina je využívána i v tradiční medicíně.
loga
Zavřít