Erythroxylaceae / rudodřevovité

Media

☿ * K(5) C5 A(5+5) G(3)

Morfologické znaky čeledi

Vždyzelené dřeviny z oblasti And. Květy podle vzorce s tyčinkami vzájemně srostlými. Plodem je peckovice.

Fytochemické znaky čeledi

Dominantní obsahovou látkou je tropanový alkaloid kokain. Tato látka vykazuje širokou biologickou aktivitu ovlivňuje přenos akčních potenciálů nervovými vlákny, působí na srdce, ovlivňuje významně CNS (blíže ve speciální literatuře).

 • Erythroxylum (Erythroxylon) / rudodřev
  Základní rod čeledi mající až 250 druhů, z nichž 75 % roste v tropické Americe. Listy jsou zdrojem kokainu.
  Rudodřev koka
  Sušené listy - droga
 • Erythroxylum coca / rudodřev koka
  Malý keř s široce eliptickými listy z podhorských oblastí peruánských a bolivijských And.
 • Erythroxylum novogranatense var. novogranatense / rudodřev novogranadský
  Lesní odrůda z Kolumbie a Venezuely
 • Erythroxylum novogranatense var. truxillense / rudodřev Truxilův
  Druh Kolumbijský, Ekvádorský a Peruánský.
 • Erythroxylum coca var. ipadu
  Odrůda rostoucí v údolí Amazonky, pěstovaná speciálně v Kolumbii, Ekvádoru a Peru
  Všechny tyto druhy a odrůdy produkují kokain.
  Fytofarmakologie
  Listy všech výše uvedených druhů a odrůd jsou zahrnuty do „Jednotné úmluvy o omamných látkách“, seznamu I.
 • Erythroxylum catuaba / rudodřev katuaba
  Listy jsou prostředkem tradiční peruánské medicíny (starší údaje uvádí alkaloid yohimbin), neobsahují kokain.
loga
Zavřít