Cannabaceae / konopovité

Media

P5 A5

P5 G(2)

Morfologické znaky čeledi

Jednoleté až vytrvalé byliny s přímou nebo ovíjivou lodyhou (pravotočivé liany) se vstřícnými listy. Květy dvoudomé, plodem je nažka.

Fytochemické znaky čeledi

Rostliny bohaté na pryskyřice a hořčiny, chinony a chalkony

 • Humulus lupulus / chmel otáčivý
  Chmel otáčivý; pravotočivá liána
  Vstřícné listy, zvětšené listence květenství vytváří chmelovou šištici
  Vytrvalá pravotočivá liána. Lodyha až 10 m dlouhá, pevná, drsná (pokrytá tuhými dvouramennými příchytnými chlupy). Listy vstřícné, dlanitě 3-5 laločnaté. Samčí rostliny tvoří laty prašníkových květů. Samičí rostliny nesou v úžlabí listů vrcholičnaté svazečky pestíkových květů s nepatrným pohárkovitým zeleným okvětím. Při dozrávání se v květenství zvětšují listence a vytváří chmelovou šištici. Listence i plody (nažky) jsou pokryty pohárkovitými žlázkami.
  Podpůrný listen s nažkou (1) a – listen, b – nažka; c – báze listenu. (2) miskovité žlázky. (3) Průžez miskovitoi žlázkou.
  Pěstují se samičí rostliny. Rostlina poskytuje drogy – chmelové žlázky a chmelové šištice s obsahem pryskyřic a hořčin. Významnými složkami jsou chinony humulon a lupulon, prenylovaný chalkon - xanthohumol aj.
  Fytofarmakologie
  Obě drogy jsou aplikovány jako amara, stomachika, sedativa v oficiální i tradiční medicíně
 • Cannabis sativa / konopí seté (konopě setá)
  Rostlina pěstovaná. Jednoletá bylina, vzpřímená, větvená, s hranatou, dutou a dřevnatějící lodyhou. Sklerenchymatická až 4 m dlouhá vlákna tvrdého lýka jsou přadná. Spodní listy jsou vstřícné, výše postavené střídavé, dlanitě dělené s pilovitými lístky. Samčí květy tvoří hroznovité květenství, samičí květy pak vrcholičnatou latu. Plody – nažky - jsou obalené zaschlým okvětím a uzavřené v obalu z podpůrného listenu.
  Rostlina je využívána jako olejnina (plody obsahují až 30 % vysychavého oleje). Z rostliny bylo izolováno a identifikováno téměř 500 látek. Nejvýznamnější biologickou aktivitu vykazují kanabinoidy a z nich především tetrahydrokanabinol (6aR, 10aR -(-)- Δ9–THC). Tyto látky jsou zneužívány pro svoji euforigenní aktivitu ve formě pryskyřice (charas, hašiš), hašišového oleje, či celých kvetoucích vrcholků samčí rostliny (marihuana). Vysoký obsah kanabinoidů má poddruh - konopí seté indické / Cannabis sativa subsp. indica (syn. Cannabis indica). Volně v přírodě se můžeme setkat s druhem Cannabis ruderalis – konopí rumištní.
  Konopí seté; samičí rostlina
  Samčí rostlina, prašníkové květy
  Pestíkové květy, s chakteristickými červenými, dlouhými bliznami; listy se žláznatými trichomy
  Fytofarmakologie a fytotoxikologie
  Účinek drogy (kanabinoidů) je velmi široký, zahrnuje i pozitivní efekty při terapii některých patologických stavů. Nicméně, v současnosti představuje především problém toxikománie mladistvých. Oficiální medicínské použití závisí na národní legislativě jednotlivých států. Prokázaný je účinek sedativní, psychotropní, antiemetický, analgetický, myorelaxační.

Poznámka
Nať konopí a pryskyřice z konopí jsou zahrnuty do „Jednotné úmluvy o omamných látkách“, seznamu IV (dle zákona 167/1998 Sb. o návykových látkách, ve znění zákona 466/2004 Sb.). V současnosti se připravuje zákon měnící statut konopí ve smyslu medicínského využití.

loga
Zavřít