Asterales - Kontrolní otázky

Označte správné odpovědi.

Uspořádání květů v čeledi Asteraceae představuje

Čeleď hvězdicovitých se rozděluje nejčastěji na dvě podčeledi, která tvrzení o této skutečnosti jsou správná

Na obrázku lze pozorovat
Plodem hvězdicovitých je

Který ze souborů rostlin zahrnuje pouze siličné druhy

Proč se nedoporučuje dlouhodobé užití podbělu jako léčivého prostředku
loga
Zavřít