Araliaceae

Media

* K5 C5 A5 G(5)

Morfologické znaky čeledi

Zejména tropické a subtropické dřeviny, někdy byliny, několik druhů v mírném pásu severní polokoule. Mají střídavé jednoduché dlanitě laločnaté až dílné nebo dlanitě složené listy (dlanitě laločnaté listy, dlanitě složené listy). Květy (květy v okolíku) tvoří květenství – okolík nebo hlávku; plodem je bobule nebo peckovice.

Fytochemické znaky čeledi

Hlavními sekundárními metabolity jsou triterpenové saponiny.

Farmaceuticky významné druhy

 • Hedera helix / břečťan popínavýbřečťan popínavý
  Vždyzelená u nás rostoucí liána, s výraznou heterofylií (kvetoucí stonky mají široce kopinaté (kopinaté listy) až kosníkovité listy celokrajné, na nekvetoucích stoncích jsou tmavozelené listy dlanitě laločnaté (dlanitolaločnaté listy) s výraznější bělavou žilnatinou). Jednoduchý okolík tvoří 5četné květy s nerostlými obaly a tyčinkami, s charakteristickým žláznatým valem pod čnělkou (květy okolíku). Plody jsou černomodré bobule. Rostlina produkuje především saponiny (hederakozidy), seskviterpeny.
  Fytofarmakologie
  Listy jsou zpracovávány průmyslově k výrobě léčivých přípravků - expektorancií.
 • Panax ginseng / všehoj ženšenový (v. pravý)
  Všehoj ženšenový je korejského původu, jsou však využívány i druhy pěstované v jiných částech světa: P. quinquefolius / v. pětilistý v USA, P. nothoginseng / v. nepravý v jihozápadní Číně a Vietnamu, P. pseudoginseng subsp. japonicus / v. japonský v Japonsku a P. p. subsp. himalaicus / v. himalajský v oblastí Himalaje. Korejský všehoj je malá bylina s dlanitě laločnatými listy a okolíkem bílých květů, z kterých dozrávají červené bobule. Drogu tvoří kořeny. Velmi ceněné jsou kořeny tvaru lidské postavy. Dnešní trh je však zásoben především druhem pěstovaným v USA. V droze je identifikováno značné množství metabolitů především biologicky aktivní saponiny (ginsenozidy).
  Druhy P. ginseng a P. quinquefolius podléhají ustanovení CITES.
  Fytofarmakologie
  Uplatnění drogy na trhu fytofarmak je značné, převládá však využití jako stimulans a tonikum především u geriatrických pacientů.
 • Eleutherococcus senticosus [Acanthopanax senticosus] / eleuterokok trnitý - čertův keř (akantopanax trnitý)
  Původně roste na Dálném východě, představuje dekorativní keř až 3m výšky. Kořeny se rozprostírají horizontálně nehluboko pod povrchem, jsou aromatické a palčivé chuti. Květy charakteristicky vonící tvoří okolíky. Plody jsou černé bobule. Drogu tvoří kořen obsahující eleuterosidy - heterogenní skupina zahrnující steroly a saponiny.
  Fytofarmakologie
  Fytofarmaka jsou indikována jako adaptogeny, metabolika, tonika.

Farmakologicky aktivní jsou i jiné druhy aralkovitých, které jsou součástí tradiční medicíny a postupně pronikají na trh s fytofarmaky (Aralia mandhurica Rupr. et Maxim. / aralka mandžurská aj.).

loga
Zavřít