Apiaceae / miříkovité (okoličnaté)

Media

* K5 C5 A5 G(2)

Morfologické znaky čeledi

Jednoleté až vytrvalé byliny se sekrečními buňkami nebo kanálky, ve všech vegetativních částech a oplodí (Příčný řez dvojnažkou a částí oplodí s patrnými siličnými kanálky a žebrováním ). Lodyha většinou dutá, rýhovaná. Listy střídavé s čepelí obvykle členěnou nebo složenou, řapík lodyžních listů může mít zřetelnou pochvu (Listová pochva, charakteristické uspořádání listů (bolehlav)). Květenství je jednoduchý nebo složený okolík (z okolíčků), pod květenstvím je vytvořený listenový obal a obalíček (Složený okolík (libeček) s listenovým obalem a jednotlivé okolíčky s obalíčky ), či mohou chybět. Semeník je zakončen dvěma čnělkami na žlaznatém valu (Plod dvojnažka, patrné zbytky žláznatého valu a čnělek (čechřice)) (stylopodium). Plod je dvounažka (Plod dvojnažka, patrné zbytky žláznatého valu a čnělek (čechřice)), obvykle rozpadavá. Oplodí má zevně typické žebrování. Čeleď obsahuje až 270 rodů s 2 850 druhy po celém světě.

Fytochemické znaky čeledi

Produkované silice jsou fenylpropanového i terpenového typu; dále specializovaným metabolismem miříkovitých jsou syntetizovány polyyny, laktony, aj.

Farmaceuticky významné druhy

 • Foeniculum vulgare (syn. F. capillaceum) / fenykl obecný
  Fenykl obecný: obal i obalíčky chybějí, patrné žlaznaté valy na každém pestíku a 2 blizny;
  Kultura fenyklu
  Jediný druh rodu, značně proměnlivý, rozeznává se řada nižších taxonů.
  Vytrvalá (v kultuře 1-2letá) bylina. Listy vícenásobně peřenosečné do niťovitých úkrojků, řapíky s pochvou. Složené okolíky, obal i obalíčky chybějí. Každá nažka má 5 hlavních žeber. Jednotlivé nažky i dvojnažky
  Plody jsou bohaté na silici (anethol a fenchon).
  Fytofarmakologie
  Plody a silice se používá jako karminativum, aromatikum, při katarech horních cest dýchacích.
 • Coriandrum sativum / Koriandr setý
  Jednoleté lysé byliny, dolní lodyžní listy lichozpeřené s lístky eliptickými, ostatní lodyžní lístky vícenásobně sečné do čárkovitých úkrojků. Složené okolíky pouze s obalíčky, Dvounažky kulovité (Dvojnažka). Plody jsou bohaté na silici.
  Čerstvá rostlina nepříjemně páchne.
  Fytofarmakologie
  Plody a silice jsou používány jako karminativum, aromatikum.
 • Carum carvi / kmín kořenný
  Dvouleté lysé byliny s lichozpeřenými listy, s 8-12 jařmy peřenosečných lístků s čárkovitými úkrojky. Okolíky složené, bez obalů i obalíčků (Plodenství dozrávajících dvojnažek; chybí obaly i obalíčky). Dvojnažky se dělí do půlměsíčitě prohnutých plůdků (Pětižeberné jednotlivé nažky) s 5 vystouplými žebry.
  Celá rostlina obsahuje silici s převahou terpenu karvonu.
  Fytofarmakologie
  Plody a silice jsou používány jako karminativum, aromatikum.
 • Pimpinella anisum / bedrník anýz
  Bedrník anýz, dvojnažky
  Jednoletá bylina s listy spodními celistvými, okrouhle vejčitými, středními lichozpeřenými s 1-2 jařmy vejčitých lístků a horními listy peřenosečnými s čárkovitými úkrojky. Složené okolíky, obal chybí, obalíčky z několika čárkovitých listenů. Dvounažka vejcovitá. Silice obsahuje jako hlavní složku anetol.
  Fytofarmakologie
  Ve farmacii a medicíně se používá plod a z něj získaná silice (anetol) jako karminativum, expektorans, také při zažívacích potížích.
  Ze stejného rodu jsou P. saxifraga / bedrník obecný (Bedrník obecný) a P. major / bedrník větší poskytující oddenky s kořeny využívané především v tradiční medicíně pro obsah kumarinů.
 • Petroselinum crispum / petržel obecná
  Dvouletá bylina s vřetenovitým kořenem. Složený okolík má obaly i obalíčky.
  Celá rostlina je aromatická – obsahuje silici s apiolem a myristicinem dále kyselinu askorbovou, glykosid apiin aj. Jako zelenina se pěstuje P. crispum conv. radicosum (Alef.) Danert.
  Fytofarmakologie
  Jako droga se používá kořen. Je účinnou složkou fytofarmak s diuretickým účinkem, bývá také součástí léčivých čajovin s digestivním účinkem.
 • Archangelika officinalis subsp. officinalis / andělika
  Andělika lékařská
  Listy trojitě zpeřené v celkovém obrysu, lístečky nepravidelně vejčité, řapíky s pochvou
  Složený okolík bez obalů
  Dvouleté až čtyřleté statné byliny s mohutnými oddenky. Přízemní listy s pochvou. Lodyha dutá i přes 2 m vysoká, s listy trojitě zpeřenými v celkovém obrysu trojúhelníkovitými; lístečky nepravidelně vejčité, řapíky s pochvou. Složené okolíky (až 20 cm v průměru), obaly i obalíčky obvykle chybí. Dvounažky elipsoidní, každá nažka má 3 žebra.
  Celá rostlina je aromatická – obsahuje silici, furanokumariny, aj.
  Fytofarmakologie
  Jako droga se používá kořen. Doporučuje se při nechutenství a zažívacích potížích.
 • Levisticum officinale / Libeček lékařský
  Vytrvalé statné byliny se silným oddenkem, větvenou lodyhou. Listy 2-3 zpeřené, pochvaté (Listy 2-3x zpeřené, pochvaté). Drobné okolíky s obalem i obalíčky (Okolíky s obalem i obalíčky). Dvounažka elipsoidní s 5 žebry na nažce.
  Rostlina je pěstována také jako kořeninová zelenina pro výraznou silici s obsahem ftalidů, též obahuje hojně kumarinů.
  Fytofarmakologie
  Jako droga se používá kořen. Doporučuje se jakourologikum při zánětech močových cest. Také při ledvinných a žlučníkových kamenech. 

Další druhy s významnými biologickými účinky

 • Ammi visnaga / morač zákrovnatý
  Jednoletá bylina z nilské delty v Egyptě, Maroku a USA, jinde se pěstuje. Plody obsahují furanochromon khelin - významnou vazodilatační a bronchodilatační látku.
 • Ammi majus L. / morač větší
  Jednoletá bylina s listy 1-2x trojsečnými až trojčetnými. Složené okolíky mají obaly i obalíčky. Volně v přírodě ČR se vyskytuje jako zavlečený druh, jinak především ve Středomoří. Obsahuje fotodynamické furanokumariny (xanthotoxin).
 • Daucus carota / mrkev obecná
  Vyskytuje se ve dvou poddruzích – subsp. carota / mrkev obecná pravá (divoce rostoucí 1 až 2letá bylina) a subsp. sativus /mrkev obecná setá (hojně pěstovaná dvouletá bylina) s kořenem bohatým na karotenoidy (beta-karoten), pektin aj. sacharidy.
 • Apium graveolens / celer vonný (miřík celer)
  Odrůda rapaceum, je pěstována jako zelenina. Bulvy, které tvoří jsou bohaté na silice ftalidového typu. V tradiční medicíně je droga používána jako diuretikum, antirevmatikum.
 • Conium maculatum / Bolehlav plamatý
  1-2letá statná bylina při zavadnutí páchnoucí myšinou, s červeně skvrnitou bází lodyhy. Celá rostlina je jedovatá pro obsah piperidinových alkaloidů (koniin). Nejvyšší obsah je v nezralých dvounažkách.
  Fytotoxikologie
  Koniin je významně jedovatá látka, otrava postupuje vzestupnou obrnou kosterního svalstva a končí zástavou dechu. Ochrnuje zakončení senzitivních i motorických nervů a paralyzuje motorická i bulbární centra.
  Charakteristické znaky lodyhy
  Charakteristické znaky lodyhy
 • Heracleum sphondylium / bolševník obecný
  Vytrvalé až 150 cm vysoké byliny s listy různotvarými, lichozpeřenými, se zduřelými pochvami. Složené okolíky nemají obaly. Celá rostlina je jedovatá, zvláště pak nezralé plody. Toxické jsou fotodynamické furanokumariny (xanthotoxin, bergapten, sfondin).
 • Heracleum mantegazzianum / bolševník velkolepý
  Může dosáhnout až pětimetrového vzrůstu. Vytváří velké okolíky (až 60 cm v průměru). Rostlina byla jako okrasná záměrně vysazována, dnes zplanělá, obsazuje svoji niku jako agresivní invazivní druh. Vysoký obsah fotodynamických látek způsobujících těžké kožní poškození ji dělá velmi nebezpečným druhem.
 • Cicuta virosa / Rozpuk jízlivý
 • Vytrvalá, středoevropská bylina dorůstající až 150 cm, nahoře přeslenitě rozvětvená. Listy spodní dlouze řapíkaté, 2-3 peřenosečné s úkrojky ostře pilovitými. Horní listy krátce řapíkaté. Okolíky bez obalů. Rostlina patří mezi naše nejjedovatější druhy. Nejvyšší obsah cikutoxinu (křečový jed polyynového typu) je v oddencích. Umírá až 45 % postižených.
 • Hydrocotylaceae / pupečníkovité (nebo také jako podčeleď čeledi Apiaceae – Hydrocotyloideae)
  Vytrvalé i jednoleté plazivé či vystoupavé, v uzlinách kořenující byliny. Květenství v několikakvětých strboulech či hroznech. Květy oboupohlavné. Plodem je dvounažka.
 • Centella asiatica / Centela asijská
  Významná léčivá rostlina Indie a Číny. Její nať obsahuje pentacyklické triterpeny (asiatikosidy) ovlivňující metabolismus kolagenních tkání a prokrvení mozku.
loga
Zavřít