Sambucaceae / bezovité

Media

☿ ↓ K(5) C(5) A5 G(2-5)

Keře nebo vytrvalé byliny se vstřícnými lichozpeřenými listy. Plodem je peckovice s 3-5 peckami. Metabolity podobné jako zimolezovité – kyanogenní glykosidy (semena, květy), anthocyanová barviva (plody), flavonoidy aj. Jediný rod Sambucus . Někdy je bez zařazován do čeledi zimolezovitých  (Caprifoliaceae, Loniceraceae).)

 • Bez černý
 • Lichozpeřené listy a chocholíkové vrcholíky bezu černého
 • Lichozpeřené listy a chocholíkové vrcholíky bezu černého
   
 • Sambucus nigra / bez černý
  Běžný, obecně známý keř. Drobné žlutobílé květy vyrůstají na konci větví v plochých chocholíkových vrcholících. Plody jsou lesklé černé peckovičky s 3 peckami. Farmaceutickou drogou je květ s obsahem kvercetinových flavonoidů. Velké užití má také plod pro izolaci anthocyanových barviv, popř. i v přímé terapii. V rostlině se tvoří také kyanogenní glykosid sambunigrin.
  Fytofarmakologie
  Diaforetikum, adstringens.
 • Sambucus racemosa / Bez červený
  Keř podhorských oblastí s charakteristickým plodenstvím červených peckovic. Dnes spíše chápán jako mírně jedovatá rostlina.
 • Sambucus ebulus / Bez chebdí
  Mohutná, až 2 m vysoká, nepříjemně páchnoucí bylina s nevětvenými lodyhami, s řapíkatými lichozpeřenými listy (lístky jsou ostře pilovité, na rubu chlupaté). Ploché vrcholíky květů se mění v černé peckovičky. Dříve byl používán kořen, dnes je rostlina uváděna jako jedovatá. Metabolity: pryskyřičné látky, iridoidní glykosidy, sambunigrin aj.
  Fytotoxikologie
  Pryskyřičné látky způsobují zvracení a průjem, někdy velmi úporné. Jsou obsaženy hlavně v semenech i celých plodech.
loga
Zavřít