Salicaceae / vrbovité

Media

Morfologické znaky čeledi

Dvoudomé opadavé keře až stromy. Květenství tvoří mnohokvěté jehnědy. Květy ♀, ♂ bezobalné v paždí listenů s terčem nebo nektárii. Květ samičí lze jednoduše zapsat: ♀ G (2-4); plodem je tobolka. Květ samčí: ♂ A2-∞.

Fytochemické znaky čeledi

Charakteristickými metabolity jsou fenolové látky – salicin, populin, třísloviny.

 • Salix sp. div. / vrba, různé druhy
  Několik stovek druhů (až 600) po celém světě, kromě Austrálie a Nového Zélandu. Nejvýznamnější druhy jsou: S. alba , / v. bílá; S. fragilis / v. křehká; S. caprea / v. jíva; S. herbacea / v. bylinná (chráněný druh, stupeň ohrožení v ČR - C1).
  Vrba poskytuje kůru, která je farmaceutickou surovinou.
  Fytofarmakologie
  Droga je součástí čajových směsí, účinnou složkou je salicín a jeho deriváty. V organismu přechází na salicylovou kyselinu (syntetický aspirin je acetylsalicylová kyselina), která působí jako antipyretikum, antiflogistikum a analgetikum. Droga je doporučována při revmatismu, bolestech různého původu, při onemocněních provázených zvýšenou teplotou. Je součástí oficiální i tradiční medicíny.
 • Populus sp. div. / topol, různé druhy
  Dvoudomé opadavé stromy. Pupeny střechovitě kryté šupinami. Listy střídavé; květenství tvoří jehnědy.
  • P. alba / topol bílý (linda) – mohutný strom s košatou korunou.
  • P. tremula / topol osika – strom s řídkou kulovitou korunou, s četnými kořenovými výmladky, značně proměnlivý ve tvaru listů a jejich odění. Z topolů poskytuje nejkvalitnější dřevo (zdroj celulosy).
  • P. nigra / topol černý – mohutný strom s rozkladitou korunou
  • P. pyramidalis – koruna vřetenovitě válcovitá.
  • P. canadensis / topol kanadský – rychle rostoucí dřevina, pěstovaná , vytlačující původní topoly.
   Topol (především topol černý) poskytuje jako farmaceutickou surovinu mladé listové pupeny s obsahem chalkonů , lipofilních flavonoidů a fenolových kyselin.
   Topol černý; kmen víceletého stromu a mladý výběžek
   Fytofarmakologie
   Pupeny jsou součástí tradiční medicíny především jako antirevmatikum, diuretikum.
loga
Zavřít