Orchidaceae / vstavačovité

Media

☿ ↓ P3+3 A1+2 n. 0+2 n. 1+0 G(3)

Morfologické znaky čeledi

Vytrvalé rostliny především subtropické a tropické Asie, částečně Ameriky i jinde, rozmanitého vzhledu, s jednoduchými listy (u saprofytů redukované na šupiny), s jedním i více zygomorfními oboupohlavnými květy v terminálním hroznovitém květenství. Soubor tyčinek bývá redukován až na jednu, která srůstá s čnělkou a bliznou do sloupkovitého útvaru (ten má nahoře dva prašné váčky a pod nimi bliznu). Pylová zrna bývají slepena do brylek. Gyneceum je spodní, obvykle stočené o 180 stupňů, což je příčina otočení celého květu. Plodem je tobolka. Podle způsobu života se rozlišují na geofyty, epifyty a saprofyty. Téměř všechny mají endotrofní mykorrhizu. Sekundární metabolismus vstavačovitých nepřináší molekuly farmaceuticky příliš významné. V čeledi je vyšší výskyt C-glykosidů flavonu a flavonoly. Je popisován obecnější výskyt stilbenů, stopy alkaloidů.

 • Orchis morio / vstavač obecný
  Evropský geofyt s kulovitými kořenovými hlízkami s jednoduchou, listnatou lodyhou ukončenou klasovitým květenstvím. Hlízy obsahují sliz a škrob.
  Rostlina je v ČR chráněná, je v kategorii C2.
 • Vanilla planifolia / vanilovník širokolistý (vanilka)
  Vytrvalá epifytická liána se vzdušnými kořeny, původní v Mexiku. V nezralých tobolkách je obsažen fenolový glykosid fermentací uvolňující vonný vanilin. Droga je zdrojem přírodního vanilinu, je korigens vůně v potravinářství, kosmetice i farmacii.
  Vanilovnik širokolistý
  Vanilovník širokolistý, typický květ vstavačovitých
  Usušené nezralé tobolky vanilky
loga
Zavřít