> VýukaSkip Navigation Links > Oleales > Oleaceae 

Oleaceae / olivovníkovité

Media

Obvykle opadavé dřeviny většinou se vstřícnými, jednoduchými nebo složenými listy. Květy jsou obojaké nebo jednopohlavné se srostlými květními obaly 4až 5četnými. Plodem je peckovice, bobule, tobolka nebo nažka. Čeleď tvoří asi 30 rodů rostoucích od tropů do mírného pásu na severní polokouli.

Sekundárními metabolity čeledi jsou monoterpeny iridoidního a sekoiridoidního typu, lignany, fenolové glykosidy, saponiny aj.

 • Olea europea / olivovník evropský
  Olivovník evropský, jihoevropský nízký stromek
  Plody peckovice (olivy)
  Nevysoký strom jižní Evropy a severní Afriky, odedávna pěstovaný pro plody, kterými jsou peckovice (zelená, po dozrání černá) v jejichž oplodí je až 50 % nevysychavého oleje. Strom je vysoce odolný, listy snesou teplotu až 50°, ale také –16 °C. Ve farmacii se využívají i kopinaté listy pro izolaci sekoiridoidu oleuropeinu. Farmaceutickou surovinou jsou různě zpracované oleje. Získávání kvalitního oleje má svá tradiční technologická pravidla. Nejkvalitnější „panenský olej“ je získáván z plodové drti lisováním nízkým tlakem za normální teploty nebo vyluhováním vodou a centrifugací. Zbývající pasta je opět lisována vyšším tlakem, takto získaný olej (brabancový) je ještě velmi kvalitní, ale musí být pro potravinářské účely čištěn. Zbývající olej (tzv. dřevěný) je izolován za použití vysokého tlaku, je určen k technickému využití.
 • Fraxinus ornus / jasan zimnář
  Strom nebo keř 6-15 m vysoký s oboupohlavnými květy, vstřícnými lichozpeřenými listy a plody v podobě křídlatých nažek. Druh je spíše jihoevropský, vysazuje se do parků. Poskytuje manu – cukernou šťávu vytékající z naříznutých mladých výhonků. Největší zastoupení z cukrů má cukerný alkohol – manitol.
 • Fraxinus excelsior / jasan ztepilý
  Statný strom (40 m) se vstřícnými lichozpeřenými listy, mnohomanželnými květy se zakrnělým kalichem a korunou; plodem jsou křídlaté nažky. Poskytuje farmaceutickou drogu – listy, s obsahem různých polyfenolů a glykosidů. manitolu aj. V tradiční medicíně se využívá i kůra s vysokým obsahem tříslovin. Droga je mírné laxativum.
 • Fraxinus oxycarpa / jasan úzkolistý
  Velmi podobný druh s užšími lístky v jařmech s celkově nižším vzrůstem. Využití je podobné, může být zdrojem farmaceutické drogy.
loga
Zavřít