Malvaceae / slézovité

Media

* k3 K(5) C5 n. (C5) A(5-∞)
G(2-∞)

Morfologické znaky čeledi

Dřeviny i byliny se slizovými idioblasty v kůře a ve dřeni; květy velké, obvykle s vytvořeným kalíškem; tyčinky jsou pomnožené a nitkami srostlé v trubku (jednobratré). Plodem je tobolka nebo diskovitý poltivý plod rozpadající se na jednosemenné části (mnohonažka).

Fytochemické znaky čeledi

Slizové buňky obsahují polysacharid – sliz. Dále jsou zastoupeny seskviterpeny (gossypol) a anthocyanová barviva.

 • Rozvětvení v několik hlavičkovitých částí, nitky tyčinek vytváří trubku, kterou blizna prorůstá
   
 • Gossypium sp. div. / bavlník
  Rostlina se pěstuje v mnohých druzích a odrůdách ve všech klimaticky vyhovujících oblastech světa. Obvykle má několikalaločnaté listy a velké pětičetné žluté květy, ze kterých se vyvíjejí tobolky. V době zrání tobolky pukají a odkrývají hnědá olejnatá semena s osemením pokrytým 20 až 60 mm jednobuněčnými trichomy, jejichž stěny jsou tvořeny téměř čistou celulosou. Významným metabolitem je bisseskviterpenový toxický pigment gossypol.
  Využití ve farmacii
  Čištěné trichomy mají velkou sací schopnost, jsou vhodným obvazovým materiálem, jsou také přadnými vlákny. Farmaceutický průmysl využívá i olej ze semen bavlníku.
  Bavlník sp. - divoce rostoucí
  Puklá tobolka pěstovaného bavlníku s chomáčky trichomů (surové vaty)
  • Gossypium hirsutum / bavlník srstnatý
   Pěstován v Střední Americe; polokeř; semena se středně dlouhými trichomy. Druh, tvořící až 90 % celosvětově produkovaného bavlníku.
  • Gossypium barbadense / bavlník barbadorský
   Americký druh s dlouhými trichomy.
  • G. herbaceum. var. herbaceum / bavlník bylinný
   Asijský typ s dlouhými tenkými trichomy. 1-2letý typ.
  • G. arboreum / bavlník stromovitý
   Asijský diploidní typ s dlounými tenkými trichomy.
 • Althaea officinalis / proskurník lékařský
  Vytrvalá bylina s měkce chlupatým stonkem pokrytým chomáčkovitými trichomy. Pro farmaceutické účely pěstována. Využívají se stopkaté laločnaté listy a krátký, tlustý, několikahlavý oddenek s postranními kořeny. Pletiva rostliny jsou bohatá na slizové idioblasty. Plodem je poltivá mnohonažka.
  Postranní kořeny – farmaceutická slizová droga
  Fytofarmakologie
  Jako droga se využívá proskurníkový list a kořen. Jsou podávány jako demulcent a emolient, při zánětech sliznic ústní dutiny a hltanu. Popisovány jsou také účinky antitusické, antiflogistické i hypoglykemické.
 • Malva sylvestris / sléz lesní
  Dvouletá až vytrvalá bylina s velkými světle fialovými květy. Vyskytuje se v různých poddruzích. Ve farmacii se také uplatňuje M. sylvestris subsp. mauritanica. Oba taxony poskytují především květy bohaté na anthocyanová barviva a sliz.
  Sléz lesní
 • Malva neglecta / sléz přehlížený
  Plevelná rostlina využívaná v tradiční české terapii pro obsah slizu v listech.
  Druhy rodu Malva pěstováné v monokulturách bývají často napadány rzí Puccinia malvacearum. Takto kontaminovanou surovinu nelze použít k farmaceutickým účelům.
 • Alcea rosea [syn. Althaea rosea] / topolovka růžová
  Dvouletá, až dvoumetrová bylina s velkými temně červenými květy.
  Květy bohaté na anthokyanová barviva a sliz jsou sbírány pro farmaceutické účely. Využívána je především A. rosea var. nigra.
 • Hibiscus sabdariffa / ibišek sudánský (rozella)
  Rostlina pocházející z tropické Afriky je dnes pěstována také v Asii a Americe. Chrakteristické velké červeně zbarvené kalichy po odkvětu dužnatějí a získávají příjemnou chuť díky vysokému obsahu kyseliny jablečné.
  Droga je tvořena usušeným zdužnatělým kalichem.
loga
Zavřít