Iridaceae / kosatcovité

Media

☿ ↓ P3+3 n. (3+3) A3 G(3)

Morfologické znaky čeledi

Kosatcovité jsou byliny vytrvalé, vytrvávající oddenkem, bazálními hlízami nebo cibulemi. Často s mykorhiziální symbiózou. Listy čárkovité nebo kopinaté. Květy podle vzorce, obvykle podepřené listenem. Spodní semeník má čnělku často se štěpící ve tři lupenitá ramena. Květy vytváří cymózní květenství. Plodem je tobolka. Jsou rozšířené po celé planetě, kromě studených pásů.

Fytochemické znaly čeledi

V pletivech obsahují krystaly a styloidy šťavelanu vápenatého, flavonoidy, polyfenolové látky a kávovou kyselinu.

 • Iris pallasii var. chinensis / kosatec čínský, Iris pseudoacorus / Kosatec žlutý
  Oba druhy (k. žlutý se vyskytuje i v naší přírodě) jsou zdroji tzv. irischinonů – perspektivních onkolytik.
  Iris florentina / k. florentský, I. pallida / k. bledý, I. germanica / k. německý; různé druhy kosatců tvořící oddenky s obsahem ironů. Irony jsou degradační produkty bicyklických triterpenů, objevují se v droze až po dlouhodobém skladování. Irony jsou vonné látky.
 • Crocus sativus / šafrán setý
  Nízká vytrvalá bylina s podzemní hlízou a krátkým stvolem zakončeným jediným trubkovitým květem se šesticípým okvětím. Listy jsou čárkovité. Plodem je trojpouzdrá mnohosemenná tobolka.
  Šafrán sp.
  Farmaceutickou surovinou jsou blizny obsahující esterifikované polyeny a glykosidová barviva (krocetin, krocin, pikrokrocin).
  Farmaceutickou drogou jsou šafránové blizny používané především v homeopatii.
loga
Zavřít