Dioscoreaceae / smldincovité

Media

♂ * P3+3 A3+3 n. 3St+3 

♀ ∗ P3+3 G(3)

Morfologické znaky čeledi

Ovíjivé nebo šplhavé byliny s hlízovitými kořeny, nebo bazálními hlízami, či silnými oddenky. Tenké lodyhy mají řapíkaté listy s dlanitou a v druhém stupni síťnatou žilnatinou. Drobné jednopohlavné, dvoudomé květy. Plodem je tobolka. Významnými metabolity jsou steroidní saponiny (diosgenin).

  • Dioscorea sp. div/ smldinec
    Rod zahrnuje až 600 druhů, většina z nich jsou tropické rostliny. Jsou to vytrvalé byliny s kořenovými hlízami bohatými na škrob (známé jako jamy) – D. batatas / s. batátový, D. esculenta / Smldinec jedlý, D. alata / d. křídlatý.

Fytofarmakologie a ekonomický význam

Představují významný zdroj výživy obyvatel tropů planety. Jiné druhy produkují steroidní saponiny (více než 2% obsah), tyto jsou pak izolovány a použity jako prekurzory ve výrobě steroidních hormonů – D. composita / s. složený, D. floribunda / s. květnatý, D. mexicana / s. mexický, D. deltoidea / s. trojrohý aj.

loga
Zavřít