Literatura

Literatura použitá při zpracování textu:

 • Jahodář, L.: Farmakobotanika – semenné rostliny. 2. Vyd., Karolinum, Praha 2009, 267 str.
 • Baloun, J., Beneš, K., Minařík, J.: Farmaceutická botanika . 1. Vyd., Avicenum/Zdravotnické nakladatelství, Praha 1978, 408 str. (a další vydání)
 • Jahodář, L., Melicharová, E., Potrusilová, D.: Makroskopický a mikroskopický atlas drog. Díl I. IDVPZ, Brno 1999, 178 str.

Literatura doporučená k rozšíření poznatků:

 • Jahodář, L.: Farmakobotanika – semenné rostliny. 3.Vyd.. Karolinum. Praha 2011, 278 str.
 • Jahodář, L.: Léčivé rostliny v současné medicíně. HBT, Praha 2010, str. 233
 • Mika, K.:Fytoterapia pro lekárov.II. vydání, Osveta, Martin 1991, 380 str.
 • Valíček, P.: Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia, Praha 2002, str. 486
 • Novák, J., Skalický, M.: Botanika. Cytologie, histologie, organologie a systematika. Powerprint, Praha 2008, str. 327
 • Květena ČR 1-8. Academia, Praha 1988-2010
 • Kubát, K.: Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha 2002, str. 927
 • Baloun J., Jahodář L., Leifertová M., Štípek S.: Rostliny způsobující otravy a alergie. Avicenum, Praha 1989, str. 276
 • Tomčíková L.:Vybrané krytosemenné rostliny. IDVPZ, Brno 1999, str. 396
loga
Zavřít