Botanické zahrady

Media

Fotografická dokumentace

Vznikala v původních lokalitách i specializovaných zahradách a národních parcích v různých částech světa. Jejich autorem je prof. Jahodář. Je integrální složkou lekce a spolu s textem, případně komentářem pedagoga posiluje vnímavost a pochopení probíraného tématu. Obsahuje téměř 500 originálních fotografií.

Botanické zahrady

Doporučenou doplňkovou výukovou aktivitou je návštěva vybraných botanických zahrad s významnějšími sbírkami léčivých a toxických rostlin, vybrané přírodní lokality s bohatou diverzitou fytocenózy i specifické biotopy. Individuální či skupinové návštěvy studentů některé z dostupných lokalit a seznámení se s přirozeným růstem a vzhledem dotčených rostlinných druhů jsou též vhodným doplňkem výuky.

Pro výuku farmaceutické botaniky a farmakognozie v rámci vysokoškolskéno studia byly účelově založeny dvě univerzitní botanické záhrady. Obě jsou vhodné i pro studium na SZŠ či VOŠ.

Botanická zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Heyrovského 1203.

Zahrada je účelovým zařízením farmaceutické fakulty, spolupracuje s katedrami farmaceutické botaniky a farmakognozie, je místem výuky předmětů Farmaceutická botanika, Poznávání léčivých rostlin, Produkce léčivých rostlin a diplomových prací řešících tuto problematiku. Celková výměra zahrady je 2,5 ha, na kterých se pěstuje 440 druhů rostlin. Součástí jsou sbírkové a pěstitelské skleníky, fytochemická a ekotoxikologická laboratoř, mikroskopická laboratoř a seminární místnosti.

Zahrada je otevřena v období dubna až října od 7:00 do 16:00 v pracovní dny.
Jako jediné zařízení svého druhu ve východočeském regionu poskytuje své služby školám i veřejnosti.

Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, Brno, Údolní 527

Zahrada vznikla v 50. letech minulého století na ploše 0,9 ha.

Ve své historii sloužila jako výukové i výzkumné centrum farmaceutické a lékařské fakulty. Zahrada nemá sbírkový skleník. Má však velmi bohaté zastoupení taxonů léčivých rostlin v pečlivě udržovaných záhonech. Pěstuje na 900 druhů rostlin. Nejvhodnějším obdobím pro poznávací návštěvu je květen až září, které představuje vrchol vegetační periody většiny zde pěstovaných rostlin. Pro veřejnost je otevřena v pracovní dny od 8 do 15 hodin. V druhé polovině června vždy, již téměř 50 let, zahrada připravuje výstavu léčivých rostlin a výrobků z nich.

Pěstitelské, výzkumné i výukové záhony brněnské botanického Centra léčivých rostlin

Další botanické zahrady vhodné k poznávání farmaceuticky využitelných rostlin:

 • Botanická zahrada a arboretum Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
  Adresa: Zemědělská 1, Brno
  Zahrada má rozlohu 11 ha venkovní plochy a 850 m2 plochy skleníků, na kterých pěstuje až 13 000 taxonů rostlin. Významná je svojí sbírkou orchidejí.
 • Botanická zahrada hl. m. Prahy
  Adresa: Nádvorní 134, Praha 7 – Troja
  Venkovní plocha zahrady je 47 ha včetně vinice a přírodní plochy. Výstavní skleník „Fata Morgana“ má rozlohu 2 190 m2. Počet pěstovaných druhů rostlin dosahuje 15 000. Zahrada včetně skleníku je otevřena celoročně.
 • Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  Adresa: Na Slupi 16, Praha 2
  Zahrada se rozkládá na venkovní ploše 3,4 ha, skleníky zaujímají plochu 1 000 m2. Na zahradě je pěstováno na 4 500 druhů rostlin. Zahrada včetně skleníků je otevřena celoročně.
loga
Zavřít