Plody kassie ostrolisté a listy k. úzkolisté (usušené drogy)