Rozvětvení v několik hlavičkovitých částí, nitky tyčinek vytváří trubku, kterou blizna prorůstá