Charakteristické stavba květu lilkovitých: kolovitá koruna a žlutý kužel prašníků

Charakteristické stavba květu lilkovitých: kolovitá koruna a žlutý kužel prašníků